Loading...
2017

Novi Sad: Društvo novinara Vojvodine

DRUŠTVO NOVINARA VOJVODINE

Vojvođanskih brigada 10/III, Novi Sad

VEB ADRESA  (u izradi)

KLUB DRUŠTVA NOVINARA VOJVODINE

Vojvođanskih brigada 17/III, Novi Sad

Izložba:

Od 11. do 20. 05.2017, Klub DNV je otvoren svakog radnog dana od 9:00 do 19:00 časova;

Otvaranje izložbe 11. 05.2017,  u 19.00 časova

PLAKATIRANJE GENOCIDA

Na izložbi pod nazivom PLAKATIRANJE GENOCIDA biće prikazano 50 karakterističnih plakata i letaka koje su štampale vlasti NDH i oružane sile Trećeg rajha za područje Srema u vreme Drugog svetskog rata.

Autor je u 11 muzejskih, arhivskih i drugih institucija iz Novog Sada, Beograda i Srema prikupio plakate koji do sada nisu izlagani.

Oni, pošto do sada nisu bili publikovani, očiglednošću svedoče o genocidnom karakteru NDH i dodatno dokumentuju zločine koja je NDH učinila nad Srbima, Jevrejima i Romima.

Posebni programi:

15.05.2017. u 19:00 časova

Predstavljanje knjige „Plakatiranje genocida“ dr Drage Njegovana

Osnivači