Loading...
2017

UŽICE: Narodni muzej

Jokanovića kuća, Užice
Jokanovića kuća, Užice
Jokanovića kuća, Užice

Narodni muzej Užice

 

Dimitrija Tucovića 18, Užice

VEB ADRESA

Stalna postavka:

Užice nastanak i razvoj.

Tretira period od praistorije do početka 20. veka (1939). Na postavci je izloženo oko 1000 najreprezentativnijih eksponata iz arheološke, istorijske, etnografske i zbirke istorije umetnosti sa željom da se predstavi razvoj Užica, od njegovog prvog pisanog pomena do početka 20. veka. U sklopi Muzeja su i Legat Mihaila Milovanovića, Partizanska fabrika oružja 1941. i Lapidarijum antičkih spomenika.

Legat Mihaila Milovanovića čuva zaostavštinu prvog akademskog slikara iz užičkog kraja, slikara srpske vojske u ratovima 1912–1918

Partizanska fabrika oružja i municije 1941, u kojoj su izložene autentične mašine iz fabrike oružja i fotografije izginulih radnika i civila u eksploziji 22. novembra 1941.

Lapidarijum antičkih spomenika  II-IVveka. U Lapidarijumu su izložena 23 reprezentativna primerka antičkih nadgrobnih spomenika: stela, cipus, kocka, votivni žrtvenik, kao i pet figura kamenih lavova koje su zauzimale istaknuto mesto na prilazu ili ulazu objekata svetovnog i sakralnog karaktera, kao što su hramovi i grobnice.

HIDROCENTRALA POD GRADOM (Narodni muzeja Užice)

Hidrocentrala Pod gradom, na reci Đetinji,po Teslinim principima naizmenične struje,puštena u rad 1900 .g.

JOKANOVIĆA KUĆA (Narodni muzeja Užice)

Slanuška 8

Stalna postavka:

Gradska kuća s kraja 19. i početka 20. veka. Koju sačinjavaju tri  ambijentalne celine: turska soba, devojačka soba i gradski salon.

SPOMEN KOMPLEKS KADINJAČA (Narodni muzeja Užice)

U zgradi Spomen doma na Kadinjači nalazi se stalna muzejska postavka Radnički bataljon i borba na Kadinjači na kojoj je izloženo preko 300 eksponata: predmeti sa bojišta, lični predmeti boraca, fotografije poginulih učesnika u borbi i drugo, zatim

Tematska izložba Užički kraj u NATO agresiji na SR Jugoslaviju.

Izložbe tokom Manifestacije:

 11.05.2017. u 18:00 časova

Muzej u gostima - Narodna banka Srbije

Slike vremena i događaja na srpskom novcu“, Izložba Narodne banke Srbije Beograd

13.Evropska noć muzeja (20. maj)

u 19:00 časova

Izložba Slike i skulpture, Zorana Ignjatovića

Osnivači