Loading...
2017

KLADOVO: Arheološki muzej Đerdapa (Narodni muzej u Beogradu)

Arheološki muzej Đerdapa, Kladovo
Arheološki muzej ĐErdapa, Kladovo
Arheološki muzej ĐErdapa, Kladovo

ARHEOLOŠKI MUZEJ ĐERDAPA (Narodni muzej u Beogradu)

Trg kralja Petra b.b, Kladovo

VEB ADRESA

Stalna postavka:

...Veličanstveno je stajati na obali Dunava.../...Magnum est stare in Danubii ripa... prezentacija više stotina ekskluzivnih eksponata (Zbirka Đerdap), koji potiču sa obala Dunava (Gradište/Golubac-Kladovo/Prahovo), kontinurano naseljenih tokom 10.000 godina. Ovogodišnju sezonu otvaramo inoviranom arheološkom postavkom.

Osnivači