Loading...
2017

Beograd: Muzej Paje Jovanovića (Muzej grada Beograda)

muzej paje jovanovicaMuzej Paje Jovanovića (Muzej grada Beograda)

Kralja Milana 21/IV, Beograd

VEB ADRESA

Stalna postavka:

od 11. do 20. maja 2017. godine, otvoren za posetioce u intervalu od 10 do 22 časa, osim u nedelju 14. maja 2017. godine, kada će radno vreme biti od 10 do 14 časova

U Muzeju je delimično rekonstruisan njegov bečki slikarski atelje sa delovima stilskog nameštaja. Pored toga, tu su i slikarski pribor, lična dokumenta, diplome i medalje, beleške i sećanja umetnika, deo prepiske i fototeka većine radova.

Kolekcija predstavlja izuzetan fond od 211 dela Paje Jovanovća stvaranih tokom više decenija XIX i XX veka, dok sam legat broji ukupno 657 predmeta.Stalna postavka je svedočanstvo o ambijentu u kome se neposredno odvijao umetnički čin, o susretima sa važnim istorijskim ličnostima, kao i vremenu, epohi i umetnosti koja je u njemu nastajala. Izložena dela su izbor samog umetnika, prikazane su gotovo sve teme - pejzaž, portret, istorijska kompozicija, žanr scena, mrtva priroda, mitološke i religiozne kompozicije, ilustracije, aktovi.

Osnivači