Loading...
2017

Beograd: PTT muzej

PTT muzej

PTT Muzej

Majke Jevrosime 13, Beograd

Beograd

VEB ADRESA

STALNA POSTAVKA

Tačka spajanja

Stručno vođene od 11.05. do 20. 05. 2017. svakog dana u 17:00 časova

 Cilj nove postavke, pod nazivom „Tačka spajanja“, je da prikazani eksponati posetiocima omoguće da prate istoriju i razvoj Srbije kao države i razvoj privatnog i društvenog života u zemlji. Kroz istoriju poštanskog saobraćaja, pregled predmeta koji su korišćeni, načini transporta poštanskih pošiljaka, zakona koji su donošeni, upotreba različitih telekomunikacionih aparata,  uvođenja novih poštanskih tehnologija, može se pratiti na koji način, koliko brzo i sa kolikim uspehom se Pošta uključivala u evropske i svetske tokove.  (Stručno vođenje posetilaca kroz stalnu postavku „Tačka spajanja“ svakog dana  u 17 časova).

PTT Muzej
PTT Muzej

POSEBNI PROGRAMI

13.05 i 20.05 2017. u 12:00 časova

U terminu od 12.00  časova predviđeno je vreme za dečiju radionicu „Poštanski satić - Napiši i pošalji pismo voljenima“, uz stručno vođenje kustosa kroz stalnu muzejsku postavku , nakon toga u zavisnosti od godišta deteta svako dete piše ili crta, adresira, lepi markicu i ubacuje u poštansko sanduče. Takođe radionica obuhvata fotografisanje mališana i apliciranja poštanske markice sa likom posetioca. Svrha radionice je da nauči decu na koji način da pišu pisma ili razglednice, vid komunikacije na koju su gotovo svi zaboravili u današnje vreme. Radionica je namenjena deci od tri do deset godina.

13.Evropska noć muzeja (20. maj)

U 12:00 časova

Dečja radionica „Poštanski satić - Napiši i pošalji pismo voljenima“časova.

Osnivači