Loading...
2017

ARANĐELOVAC: Narodni muzej

I-539

.

NARODNI MUZEJ ARANĐELOVAC

Mišarska 19, Aranđelovac

VEB ADRESA

.

STALNA POSTAVKA

11. 05. 2017. : 18:00 -  22:00 časa

OD 12. 05. do 19.05. 2017.  9:00 – 22:00 časa

20/21. 05. 2017. od 09:00 do  01:00 čas

Milenijumi – složena slika života na prostoru centralne Šumadije  od samog osvita ljudskog roda do današnjih dana: arheološki nalazi kao svedočanstva života i kulture drevnih ljudskih zajednica od praistorije do srednjeg veka; vojna oprema i naoružanje iz ustanaka i ratova novijeg doba; etnološki predmeti vezani za narodni život i običaje šumadijskog sela; razvoj Bukovičke Banje. Poseban segment stalne postavke čine paleontološki nalazi, fosilni ostaci životinja koje su krajem ledenog doba naseljavale stepe u okolini pećine Risovače. (11 - 20. maj 09.00 – 22.00, 21. maja do 01.00 č)

Svet u keramici – postavka savremene umetničke keramike nastale na međunarodnoj  Smotri umetnosti „Mermer i zvuci“, na kojoj učestvuju autori sa svih kontinenata; ova jedinstvena muzejska kolekcija na reprezentativan način oslikava i tehnološke inovacije i najrazličitije oblike umetničkog izražavanja u glini tokom poslednjih pet decenija. Po značaju i umetničkim dometima ova zbirka se svrstava među vodeće srodne kolekcije u inteѕnacionalnim okvirima. (11 - 20. maj  09.00 – 22.00, 21. maja do 01.00 č)

Izložbe:

„Između kostima i ornamenta – vinčanske antropomorfne figurine“, izložba Narodnog muzeja iz Smederevske Palanke, otvoriće i obeležiće prvi dan Manifestacije i trajati narednih mesec dana. Neolitske figurine sa istraživanih lokaliteta vinčanske kulture Donje Jasenice (Selevac, Medvednjak) čine bogatu kolekciju ovih osobenih ritualno-kultnih predmeta vrednu svake pažnje. Kao jedino izvorište saznanja o načinu odevanja, kićenja i češljanja prvih zemljoradnika, od kojih nas deli čitavih sedam milenijuma, ove terakote svojim simbolima i ornamentima ne pružaju samo sliku neolitskog kostima, već nas uvode i u maglovite sfere religije neolitskog sveta i pomažu u odgonetanju svekolikih enigmi vinčanske kulture. Izložbu prati i ilustrativni materijal sa prikazima modernizovanog kostima inspirisanog predstavama nošnje urezanim na antropomorfnim figurinama.

.

 

.

Posebni programi:

Predstavljanje Muzeja – gosta:

13. 05. 2017. od 18:00 do 21.00 čas

Narodni muzej u Smederevskoj Palanci, kao ustanova zaštite pokretnih kulturnih dobara na području Donje Jasenice, predstaviće publici istorijat svog Muzeja, najznačajnije poduhvate na polju istraživanja, zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa,  potencijale svoje zbirki.

Drugi segment upoznavanja publike sa radom gostujućeg Muzeja obuhvata :

- Prezentaciju rezultata rada Odeljenja za arheologiju i sliku arheološkog nasleđa sa područja koje Muzej pokriva svojom delatnošću;

- Interaktivnu tribinu „Arheologija i mi – na ti“, sa aktuelnim temama koje se tiču današnjeg stanja u kome se kulturna baština nalazi, odnosa prema njoj, problema sa „divljim“ istraživačima, uz prateći video materijal.

14. 05. 2017. od 11:00 do 13.00 čas

Moda mlađeg kamenog doba radionica za decu predškolskog i nižeg školskog uzrasta“, obuhvata:

- Edukativni deo: obilazak stalne i gostujuće izložbe, upoznavanje sa vinčanskom kulturom i antropomorfnim figurinama (na nivou primerenom uzrastu), uočavanje predstava nošnje, nakita i frizura, prepoznavanje motiva i simbola urezanih na površini terakota, upoznavanje sa sirovinama i načinima izrade tkanina.

- Kreativni deo: izrada figurina i nakita (privesci, amuleti) od „glinamola“, crtanje različitih varijanti kostima i slično (aktivnosti prema sklonostima i uzrastu polaznika).

.

MUZEJ U GOSTIMA

16. 05. 2017. od 18:00 do 21.00 čas 

Predstavljanje Muzeja – gosta:

Narodni muzej iz Smederevske Palanke predstaviće publici jednu od svojih najvrednijih i najbogatijih zbirki, Umetničku zbirku. Ova Zbirka poseduje dva legata i čuva dragocena dela znamenitih slikara 18, 19. i prve polovine 20. veka (slike, akvareli, crteži). U Zbirci su zastupljana dela P. Jovanovića, U. Predića, B. Vukanović, P. Dobrovića, Z. Petrović, M. Murata, M. Konjovića, S. Šumanovića i drugih. Zbirku će predstaviti kustos istoričar umetnosti kroz predavanje, video priloge, kataloge i druge publikacije.

18 05. 2017. od 16:00 do 18.00 časova 

„Znakovi – nakit“, radionica za decu višeg osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta u okviru koje će polaznici (učesnici Projekta „Znakovi“) praviti replike amuleta, privezaka i drugih vidova nakita vinčanske kulture.  Njihovi radovi predstavljaće sastavni deo rekonstrukcija vinčanskih kostima u prikazu „Znakovi i simboli“.

.

SPOMENIK PRIRODE „RISOVAČA“

Od 11 .05. do 20. 05. 2017 od 09:00 do 17.00 časova

 Stalna postavka u pećini Risovači, Spomeniku prirode I kategorije i arheološkom nalazištu paleolitske starosti (kulturno dobro od velikog značaja i prirodno dobro od izuzetnog značaja).

.

ZNAMENITO MESTO „ORAŠAC“

Od 11 .05. do 20. 05. 2017 od 09:00 do 17.00 časova 

Stalna postavka vezana za najznačajnije događaje srpske nacionalne istorije (Prvi srpski ustanak i utemeljenje državnosti), Marićevića jaruga (mesto podizanja ustanka), Crkva Vaznesenja Gospodnjeg, Spomen škola.

.

13. Evropska noć muzeja (20. maj)

Znakovi“, izložba Odeljenja za arheologiju Narodnog muzeja u Aranđelovcu, zamišljena je kao deo Projekta „Znakovi“, koji obuhvata raznorodne sadržaje: edukativne, kreativne, izložbene. S obzirom na činjenicu da neolitska plastika koju baštini Muzej-gost korespondira, i hronološki i stilski, sa onom koja se čuva u zbirkama našeg Muzeja, a u cilju apostrofiranja podudarnosti materijala, u Noći muzeja otvoriće se i izložba neolitskih nalaza „Znakovi“. Publika će se upoznati sa predmetima vinčanske kulture sa područja opština Aranđelovac i Topola koje, svojom nadležnošću, pokriva aranđelovački Muzej (upotrebne posude, oruđe, kultni predmeti: figurine, amuleti, žrtvenici). (20.00 – 21.00 č)

Prikaz „Znakovi i simboli“

Pored izložbe nalaza vinčanske kulture sa ovih prostora, Projekat „Znakovi“ obuhvata i pokušaje rasvetljavanja još uvek zamagljenih prostora neolitske religije kroz prikaz nošnje i nakita i  tumačenje znakova i simbola korišćenih u svetu neolita. U tom smislu ostvarena je saradnja sa likovnim sekcijama svih gradskih škola (pet  osnovnih i tri srednje) i realizuju se edukativne radionice za učenike i profesore na temu vinčanske kulture (u prvom redu - elementi kostima i zastupljeni simboli). Profesori likovne kulture sa darovitim učenicama izrađuju rekonstrukcije vinčanskog kostima koje će dopuniti nakitom i maskama izrađenim na radionicama tokom trajanja Manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“.

U Noći muzeja odvijaće se prikaz „Znakovi i simboli“ u kome će učenici- autori predstaviti svoje radove (svako će odenuti svoj kostim) uz prateću muziku i tekst kojim će čitač izgovarati poetizovan tekst u vezi sa vinčanskom kulturom, njenim fenomenima i znakovima.   (21.00 – 22.00 č)

Osnivači