Loading...
2016

Јагодина: ВЛАДАР И МЕДИЈИ

plakat (1) (1)Мултимедијално предавање о улози масовних медија у династичкој пропаганди европских нововековних владара. Јасмина Трајков, виши кустос, историчар уметности.Као гости наступиће ученици ниже музичке школе „Владимир Ђорђевић“ из Јагодине.

У владарској пропаганди европских династија 19. и прве половине 20. века масовни медији су имали велику улогу. Визуелна репрезентација владара и његове породице била је од значаја у успостављању специфичне комуникације владара и поданика и пласирања одређене идеје до најширег дела јавности. У ту сврху коришћени су дневна штампа, масовно умножене фотографије, разгледнице, као и предмети материјалне културе. Њиховим пласирањем побуђивало се интересовање народа према владајућој династији и успостављала емотивна веза између владара и народа. Зашто и на који начин су масовни медији постали једно од водећих средстава у династичкој пропаганди и како је то функционисало у европским земљама, а како у Србији, покушаћемо да прикажемо кроз мултимедијално предавање „Владар и медији“.

Оснивачи