Loading...

Ознака: Галеија Матице срске

Галерија Матице српске у Новом Саду

Галерија Матице српске je основана 1847. године у Пешти, у окриљу Матице српске, најстаријег културнoг, књижевног и научног друштва код Срба. Предлог да се оснује Српсканародна збирка (Музеум) дао је – Прочитајте више

Оснивачи