Оснивачи

Народни музеј у Београду

Народни музеј у Београду

Народни музеј основан је указом министра просвете Јована Стерије Поповића, 10. маја 1844. године, као Музеум…

Галерија Матице српске, Нови Сад

Галерија Матице српске, Нови Сад

Галерија Матице српске je основана 1847. године у Пешти, у окриљу Матице српске, најстаријег културнoг, књижевног…

Природњачки музеј у Београду

Природњачки музеј у Београду

Адреса: Његошева 51, Београд Галерија: Мали Калемегдан ВЕБ АДРЕСА Природњачки музеј у Београду је једна од…

Етнографски музеј у Београду

Етнографски музеј у Београду

Етнографски музеј у Београду је основан 1901. издвајањем Етнографског одељења из оквира Народног музеја. Предлог и…

Историјски музеј Србије, Београд

Историјски музеј Србије, Београд

Историјски музеј Србије је музејска установа комплексног типа која има задатак да прикупља, чува, изучава, стручно…

Музеј  Југославије

Музеј Југославије

 Простор који му је непосредно припао данас обухвата део бившег резиденцијалног комплекса Јосипа Броза Тита у…

Музеј примењене уметности, Београд

Музеј примењене уметности, Београд

Музеј примењене уметности основан је 6. новембра 1950. године и припада категорији уметничких музеја специјализованог типа. Основна…

Музеј савремене уметности, Београд

Музеј савремене уметности, Београд

Адреса: Ушћe 10, блoк 15, 11070 Нoви Бeoгрaд Сaлoн Mузeja сaврeмeнe умeтнoсти, Пaрискa 14, 11000 Бeoгрaд Лeгaт Mилицe…