Loading...
Beograd

Centar za kulturu Sopot

Poseban program


Izložba: „Od svega i svačega ka nečemu“

Centar za kulturu Sopot

Autor Goran Stojčetović, rođen 15.7.1975. u Skoplju / SFRJ.

Diplomirao slikarstvo na Fakultetu Umetnosti u Prištini 1999. godine / SRJ.

Bavi se dubinskom asocijativnom umetnošću koju pronalazi u nesvesnim izrazima kroz crtež, sliku, fotografiju, performans i pozorište. Poslednjih nekoliko godina je posvećen društveno angažovanim akcijama u vidu Radionica dubinskog crteža kroz koje animira i estetizuje nesvesne sadržaje pojedinaca i grupa ljudi sa kojima se susreće prilikom gostovanja u različitim sredinama i okolnostima, u zemlji i inostranstvu.

Od februara 2015. vodi “Art brut studio VMA” u Dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju Vojnomedicinske akademije u Beogradu, gde pored likovnih radionica, radi i na teorijskom istraživanju odnosa umetnosti i psihologije. Jedan je od organizatora i izlagača na velikoj grupnoj izložbi "Turbulences dans les Balkans" u muzeju „Halle Saint Pierre“ u Parizu, gde je, na poziv direktorke, održao i dvodnevnu radionicu dubinskog crteža, 2018. godine.

Jedan je od izlagača, autora koncepcije i selektora velike grupne izložbe srpske i hrvatske savremene marginalne umetničke scene, "Hvatači snova" u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb, 2020. Dobitnik je nagrade "Joakim Vujić" za najbolju scenografiju na Festivalu profesionalnih pozorišta Srbije, Vranje 2020. godine. Osnivač je i predsednik Udruženja Art Brut Srbija. Zaposlen kao scenograf  u Narodnom pozorištu Priština u Gračanici.

Dubinski crtež kao proces grupisanja i harmonizacije stvaralačkih izvora u čoveku

Grupisanje i harmonizacija su kompleksan psiho-vizuelni zbir odluka crtača u odnosu na asocijacije koje doživljava tokom crtanja i razgovora u toku crtanja... fascinantno, prijatno, manje prijatno, neprijatno i neprihvatljivo. U tom prepletu je smešten stvaralački potencijal svakog čoveka na ovoj planeti.

Spuštanje olovke na podlogu... ta prva tačka pre nego je pokrenemo i oformimo liniju je uvek iznova jedinstveni prapočetak komunikacije. Krećemo da guramo tu tačku napred, nazad, levo, desno, ubrzano, usporeno, grubo ili nežno... liniju koju stvaramo ustvari čini beskonačan niz promena položaja te tačke koji vrši deobu pojmovne beskonačnosti i čini je pojmovno konačnom i prostornom. Radi se dakle o trajno zabeleženom "snimku" kretanja jedne tačke u različitim psihičkim ravnima koju pokreću volja i osećaj pojedinca za vidljivim, opipljivim.

Autor izložbe, Centar za kulturu Sopot, Manifestacija 2021. godine - Muzeji za 10

Takav "snimak" je neopisivo važan jer je originalan, neponovljiv i indirektno nam dočarava impulse mnogobrojnih odluka crtača pri izmeštanju tačke u odnosu na njen prvobitni položaj. Možemo to shvatiti kao grupisanje želja ali i otpora prema nesvesno centralizovanoj formi i izrazu.

Prilikom dubinskog crtanja mnoge faze zaustavljaju crtača na tom putu ka centralizovanom cilju i u tim sekundama rađaju se centri svesti. Znači, neki od bezbroj položaja kretanja tačke postaju transformatori sila želje i otpora u nizu i vrlo konstruktivno deluju na sledeću promenu položaja tačke što se ogleda u promenjenom toku linije.

Tako linija izbegava da posluži ilustraciji nesvesno centralizovanom izvoru koji mu se nameće "sam od sebe" i postaje "živo biće" pred očima crtača. To je najčešće uzbudljivo jer crtač počinje da uviđa da se pred njim dešavaju situacije koje su samo formalno vezane za umetnost.  Crtač shvata da je u sopstvenom dešavanju u kome služi kao medijator.

Dubinski crtež je proces najbliži izvoru psihičkih mehanizama koji stvaraju snove, vizije, fantazije, halucinacije...verujem, svaku likovnost u čoveku. Zato, svaka unutrašnja slika je specijalno napravljena da bi nam svojim sadržajem poručila nešto za šta svesno nismo sposobni da vidimo.

Ta unutrašnja slika je sačinjena od motiva iz naše svakodnevnice koji su izmešteni ili preoblikovani kroz razumno nemoguće kombinacije sa jedinim ciljem, da nas natera da odluke, stavove, želje i stremljenja koja najčešće pogrešno gradimo ka spoljašnjem svetu, dovedemo u pitanje i pokušamo da ih korigujemo.

Izložba, Centar za kulturu Sopot, Manifestacija 2021. godine - Muzeji za 10

Čovek je veoma malo svestan činjenice da dnevni život koji vodi i nalazi uloge u njemu, ustvari  radi po pravilima koja određuju duboko nevidljivi procesi u njemu i kroz njega. Ti procesi su apsolutno aktivni i autonomni...najjednostavnije rečeno, svojim rođenjem nasleđujemo mikro i makro impulse celokupnog živog sveta, od samog nastanka čovečanstva.

Od nasleđenih, genetskih psihičkih matrica do društvenih  psihičkih okvira u kojima pojedinac živi, rađa se konstantan niz prožimanja uticaja koji ga formiraju. Tako, težnja pojedinca  ka slobodi često bude predvidiva psihički usmerena tendencija i kao takva podložna  manipulaciji.

Apstraktan cilj kao što je sloboda, uvek zavisi od odnosa pojedinca sa društvom a trenutno imamo skoro 8 milijardi pojedinaca na planeti. Sloboda je zato samo nadahnuti psihički proces putovanja pojedinca ka arhetipu o izgubljenom Raju. Dubinski crtež zahvata te impulse i čini ih korisnim pojedincu jer ga suočava sa realnim potencijalima i mehanizmima kroz koje može da postigne oslobađanje a ne slobodu, ne ideal, ne fiksaciju, već snagu u datom vremenu i prostoru.

Dubinski crtež je na taj način put kojim pojedinac gradi slobodu konstantnim oslobađanjem, korak po korak, uporedo razvijajući i crtačku veštinu.

Goran Stojčetović

Iz Beleške za knjigu o dubinskom crtežu, 15.9.2019.

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • radnim danima  od 07.00 do 15.00 časova,
  • subota, 15.05.2021. od 15.00 do 22.00 časa

Adresa:

  • Kosmajski trg 7, 11450 Sopot

Sajt: Centar za kulturu Sopot

Osnivači