Loading...
Istočna Srbija

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo


Biblioteka "Centar za kulturu" Kladovo u svom fondu ima oko 40.000 knjiga koje koristi oko 1.500 članova, a osnovni cilj biblioteke je razvoj čitalaštva, kao i nabavka naslova iz najnovnije izdavačke produkcije. Od programskih sadržaja redovno se organizuju kreativne radionice, prvenstveno za najmlađe, promocije književnih dela i promocije iz sopstvene izdavačke produkcije.

Posebni programi Biblioteke "Centar za kulturu" Kladovo

Fotodokumentaciona izložba zavičajnog fonda: Vekovi Fetislama u Biblioteci "Centar za kulturu" Kladovo

U susret obeležavanju 5 vekova od podizanja tvrđave Fetislam (1524 - 2024), a u sklopu nacionalne manifestacije Muzeji za 10 Arheološki muzej Đerdapa (Narodni muzej u Beogradu) i Biblioteka „Centar za Kulturu“ iz Kladova organizuju izložbu Vekovi Fetislama.

Originalno podignut kao tursko uporište u ratovima sa Ugarskom u 16. veku, Fetislam je sve do prve polovine 20. veka korišćen kao vojni objekat. U periodu od 1973. do 1984. godine započinju prva istraživanja tvrđavskog kompleksa, kao i početni konzervatorski radovi na njegovoj obnovi.

Iskopavanjima na prostoru Malog i delimično Velikog utvrđenja Fetislama otkriven je veliki broj predmeta najrazličitijeg karaktera. Oni osvetljavaju svakodnevni život vojne posade ali i drugih naseljenika tvrđave. Nalazi pronađeni tokom pomenutih istraživanja u najvećoj meri nisu do sada prezentovani široj publici.

Ova izložba predstavlja samo jedan korak u prezentaciji dosadašnjih arheoloških rezultata istraživanja kasnosrednjovekovne i novovekovne tvrđave Fetislam, kao i života u periodu koji prethodi osnivanju utvrđenja.    

Izložba se održava:

  • u prostoru Male sale Arheološkog muzeja Đerdapa u Kladovu - od 12. do 18. maja od 9 do 17 časova i
  • u galeriji Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo - od 12. do 18. maja od 7 do 20 časovaRadno vreme tokom Manifestacije:

  • od 12. do 18. maja od 7 do 20 časova

Adresa: 22. septembar br.4, Kladovo

Sajt: Biblioteka "Centar za kulturu" Kladovo

Osnivači