Loading...
Јужна Србија

Музеј „Рас“ у Новом Пазару

Стална поставка - Музеј "Рас" у Новом Пазару


Музеј „Рас“ у Новом Пазару је основан 1953. године на иницијативу савета за просвету и културу СО Нови Пазар из 1952. године. Смештен је у центру града, у једној од старих, градских кућа, традиционалне архитектуре из средине 19. века. Музеј је комплексног типа и обухвата сталну поставку коју чине археолошко, историјско, етнолошко дељење, као и  нумизматика и ликовна и збирка примењене уметности.

Музеј „Рас“ је организатор научних, стручних скупова, изложби а запажен по издавачкој делатности (Новопазарски зборник). Располаже са 333 м2 изложбеног простора и са 5.876 експоната. Године 2013. проглашен је за институцију од националног значаја.

Посебни програми

Током трајања Mанифестације "Музеји за 10" 2021.,  Музеј “Рас” ће, као и претходних година, узети учешће у обележавању Mанифестације као добар пример институцијалнe сарадње.

 У складу са новонасталом ситуацијом, наше учешће се вероватно базирати на он лајн програмима у виду виртуалних изложби и сличних програма.

„Мој омиљени експонат“

„Мој омиљени експонат“ одабраће и о њему нешто рећи деца са посебним потребама при удружењу „Центар за аутизам и развојне сметње“.

Радно време у току Манифестације

  • од 09 до 20 часова

Адреса:

  • Стефана Немање 20, Нови Пазар


Сајт: Музеј "Рас"

Оснивачи