Loading...
Istočna Srbija

Zavičajni muzej Knjaževac

Etnološka postavka

Zavičajni muzej Knjaževac kao muzej kompleksnog tipa u svom sastavu obuhvata i Muzej grada u kući Alekse Ace Stanojevića, Arheo-etno park Ravna, kao i najstarije vojno utvrđenje u timočkoj oblasti Timacum Minus.
Zgrada Zavičajnog muzeja u Karađorđevoj 15 sa stalnom muzejskom postavkom koja prikazuje tragove života u knjaževačkom kraju od praistorije do danas sa izložbenom galerijom u prizemlju zgrade.

Kuća Alekse Ace Stanojevića u Njegoševoj 6 - Muzej grada u kojem je prikazan građanski enterijer s kraja 19. i početka 20. veka.

Arheo-etno park u Ravni sa školskom zgradom u kojoj je istraživačko-konzervatorski centar, lapidarijumom sa rimskim kamenim spomenicima i Etno-parkom sa autentičnim primerima stambene narodne arhitekture i pratećim privrednim objektima. Ovaj kompleks Muzeja na otvorenom dodatno je obogatio novoformirani Muzej vina sa vinotekom koji je uvršten u ponudu Puteva vina Srbije.

Muzej grada u kući Alekse Ace Stanojevića

Posebni programi

13. maj u 10 časova: "Čuvari zavičajnog blaga" - Obrazovni program za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola. Lokacija: Arheo-etno park u Ravni.

13. maj u 12 časova: Svečana primopredaja poklona zbirke fosila Baneta Stojanovića Zavičajnom muzeju Knjaževac - Svečana primopredaja poklona dela privatne zbirke fosila Baneta Stojanovića Zavičajnom muzeju Knjaževac. Lokacija: galerija Zavičajnog muzeja Knjaževac.

14. maj u 13 časova: Promocija knjige Etnografskog instituta SANU - The Feast of Saint George: Different Cultural Contexts and Traditions (Praznik Svetog Đorđa: različiti kulturni konteksti i tradicije). Govoriće MA Biljana Milenković dipl. bibliotekar savetnik i dr Mladen Prelić viši naučni saradnik sa Etnografskog instituta Sanu. Promociju radova O Timočkoj Krajini predstaviće dr Dejan Krstić, muzejski savetnik, Narodni muzej Zaječar.

15. maj od 10 do 14 časova: Kreativna radionica - Pravljenje igračaka od gline po uzoru na igračke iz praistorije i antike. Pravljenje igračaka od tekstila, vune i drugog materijala  po uzoru na igračke iz druge polovine 19. i prve polovine 20. veka.

Edukativne radionice

16. maj od 10 do 14 časova: Kreativna radionica - Pravljenje igračaka od gline po uzoru na igračke iz praistorije i antike. Pravljenje igračaka od tekstila, vune i drugog materijala po uzoru na igračke iz druge polovine 19. i prve polovine 20. veka.

17. maj u 10 časova: Edukativne radionice u okviru programa "Obrazovna avantura" - Mali arheolozi, u improvizovanoj arheološkoj sondi deca traže predmete iz prošlosti, kada ih pronađu popunjavaju arheološke kartone i na kraju vrše čišćenje i "konzervaciju" predmeta, moderatori Milena Muminović i konzervator Tomislav Živković.

Ločići i poklopčići, upoznavanje sa tradicionalnim načinima prozivodnje predmeta od gline u grnčarskoj radionici. Uz demonstraciju  i asistenciju grnčara, deca će se oprobati u izradi grnčarskih proizvoda ručnim tehnikama i tehnikom nožnog točka. Demonstratori Jelena Kurtić i Milena Jocić. Lokacija: Arheo-etno park u Ravni.

18. maj u 20 časova: Prezentacija izložbe Narodne biblioteke Njegoš iz Knjaževca i predavanje: Tihomir R. Đorđević, etnolog, balkanolog, folklorista, muzeolog, istoričar kulture, profesor unuverziteta, akademik - Prezentaciju će voditi kustosi Jelena Kurtić i Milena Muminović.

19. maj od 10 do 15 časova: Zavičajni muzej Knjaževac, Muzej grada u kući Ace Stanojevića i Arheo-etno park u Ravni. Slobodan ulaz u sve objekte muzeja.

Arheo-etno park Ravna

Adresa: Karađorđeva 15
Sajt: Zavičajni muzej Knjaževac

Osnivači