Loading...
2019

Zavičajni muzej Jagodina

Stalna postavka

Stalna postavka Zavičajnog muzeja u Jagodini, regionalne muzeološke ustanove kompleksnog tipa, sa nadležnošću nad opštinama Jagodina, Svilajnac, Despotovac i Rekovac pruža uvid u delatnost muzeja raspoređenu u okviru pet stručnih odeljenja:  Prirodnjačkog, sa paleontološkom, petrološkom i mineraloškom zbirkom; Arheološkog, sa zbirkama kamenih i metalnih doba, antičkom, srednjovekovnom i numizmatičkom zbirkom; Istorijskog, sa privrednim, društvenim i političkim odsekom i 15 zbirki (arhivalije, oružje i oprema, novac, znamenja, plakat, periodika, fotografija, razglednice, kostimi i nošnja, pečati, fonoteka, dosijei boraca i revolucionarna, kartografska zbirka, kalendari , memoarska građa); Umetničkog, sa odsecima za slikarstvo, skulpturu i primenjenu umetnost i veći broj zbirki unutar njih (slikarstvo, crteži i grafike, stilski nameštaj, gradsko pokućstvo, predmeti od metala, porcelana, stakla, umetnička fotografija, muzički instrumenti, skulptura, kultni predmeti, ikone, epigrafika, rukopisi, stara i retka štampana knjiga, freske, kopije fresaka); Etnološkog odeljenja sa odsekom materijalne i duhovne kulture, i zbirkama stanovanja, pokućstva, privrede, narodne umetnosti, nošnje i nakita.

Stalna postavka

Posebni programi

13. maj u 19 časova: Otvaranje izložbe "Darovi prošlosti" - Galerija Zavičajnog muzeja, koordinator: Jasmina Trajkov, istoričar umetnosti, viši kustos. Na izložbi "Darovi prošlosti" biće prikazani predmeti koji su u periodu od 2013. do 2019. godine postali deo zbirki Zavičajnog muzeja Jagodina. Kako većina njih nije do sada izlagana, publika će premijerno moći da vidi različite predmete nastale u širokom vremenskom rasponu od perioda praistorije do današnjih dana. Svaki od njih, na sebi svojstven način govori o životu ljudi koji su naseljavali ovaj kraj, a ujedno predstavlja ono što je osnovna delatnost muzeja: prikupljanje, čuvanje, dokumentovanje i prezentacija pokretnih kulturnih dobara. Ova izložba će ujedno biti i još jedna prilika da pomenemo i da se zahvalimo svim darodavcima Zavičajnog muzeja Jagodina, u nadi da će se i na dalje nastaviti saradnja sa našim sugrađanima, kako bismo zajedno sačuvali sećanja i prošlost od zaborava za generacije koje će doći. 

Izložba akvizicija

13. maj u 13 časova: Otvaranje izložbe "Jagodina u Prvom svetskom ratu" u Narodnom muzeju Toplice, Prokuplje - Autor Duško Grbović, istoričar, muzejski savetnik.  Izložba sadrži panoe dve izložbe: "General Dušan Dodić junak Velikog rata" i "Jagodina u Prvom svetskom ratu" koje su priređene 2018. povodom jubileja, stogodišnjice od završetka Velikog (Prvog svetskog) rata. Prati se život konjičkog brigadnog generala Dušana Dodića, oficira koji je oslobodio Jagodinu 1918. i prikazuje područje grada Jagodine u Prvom svetskom ratu.

14. maj od 18 do 20 časova: Radionica "Arheološka slagalica" - Arheološko-restauratorska radionica sa prezentacijom namenjena osnovnoškolskoj populaciji. Realizator: Smiljana Dodić, arheolog, muzejski savetnik. Najčešći nalaz na arheološkim iskopavanjima čine delovi keramičkog posuđa. Oku običnog posmatrača najčešće nezanimljivi, oni predstavljaju osnovu za datovanje – hronološko opredeljenje nalazišta. Arheolozi mogu, na osnovu oblika, ornamentike, boje, fakture, stepena prečišćenosti gline i vrste njenih dodataka, utvrditi da li je reč o grnčariji iz perioda praistorije, antike, srednjeg veka ili je u pitanju posuda novijeg datuma (tzv. narodna keramika). Posetioci će, uz pomoć arheologa, moći da se uključe u proces restauracije keramičkog posuđa, prateći njegov put od sitnih krhotina do eksponata u muzejskoj vitrini.

Arheološka slagalica

15. maj od 18 do 20 časova: Predavanje "Muzejski predmeti: starine, retkosti, eksponati, kulturna dobra" - dr Branislav Cvetković, istoričar umetnosti, muzejski savetnik. Na odabranim primerima iz zbirki Umetničkog odeljenja Zavičajnog muzeja u Jagodini biće ukazano na složen put nastajanja muzejskih fondova, počev od prvobitnog dodira sa građom i kriterijuma za akviziciju predmeta, preko njihove postupne obrade tokom uvođenja u odgovarajući inventar i zbirku, do različitih izazova u postupku utvrđivanja kulturnih dobara od velikog i izuzetnog značaja.

16. maj od 18 do 20 časova: Likovna radionica "Život kao kolaž" - Rukovodilac radionice: Lepa Milošević, istoričar umetnosti, kustos-etnolog. Postoji način da uvek stvorimo magiju lepog u životu. Ako svaki dan posmatramo kao kolaž, videćemo da je sastavljen od raznih oblika, tekstura i boja. Koji će to oblici, koje teksture i boje biti, zavisi od nas samih. Naš dnevni raspored možemo da sastavimo od raznobojnih komadića vremena tako što ćemo da „izrežemo“ i iskombinujemo planove. Za to je potrebno malo vremena, mašte, volje i puno ljubavi. Likovna radionica, namenjena i deci i odraslima, inspirisana je gradom, prirodom, modom..., a sve u nameri da učesnicima radionice približi jednu likovnu tehniku čije su mogućnosti neiscrpne. U kolažu koristimo tehnička sredstva neslikarskog porekla poput dugmadi, tkanine, kartona, novinske hartije, koja tokom lepljenja, tj. slaganja poprimaju novo likovno značenje. Spajanjem i kombinovanjem različitih materijala promišljeno se gradi slika i dolazi se do jedne drugačije percepcije i doživljaja stvarnosti. Stoga je ova tehnika mogućnostima neograničena i veoma zabavna!

Život kao kolaž

17. maj od 18 do 20 časova: Radionica "Moravski obluci" - Autori i voditelji radionice: Sonja Perić, arheolog, viši kustos i Nevena Cvetković, paleontolog, kustos. Izrada mozaika – kreativna radionica za sve uzraste. Od minijaturnih oblutaka iz Morave i kamenčića iz kamenoloma i separacija u okolini Jagodine, učesnici radionica će moći da naprave svoj mozaik izražavajući maštovitost i kreativnost, a kroz razgovor sa voditeljima radionice će se upoznati sa vrstama stena, koje Morava vekovima nosi i valja i koje čine tlo po kome hodamo.

18. i 19. maja: Obilazak stalne postavke i izložba "Darovi prošlosti".

Moravski obluci

Radno vreme: od 10 do 20 časova, u subotu 18. maja od 10 do 01 čas
Adresa: Kneginje Milice 82
Sajt: Zavičajni muzej Jagodina

Osnivači