Loading...
Istočna Srbija

Muzej u Smederevu

Stalna postavka "Smedrevska tvrđava - od prestonice do spomenika kulture"

Stalna postavka

Izložba "Smedrevska tvrđava - od prestonice do spomenika kulture" je nova postavka Muzeja u Smedrevu koja afirmiše kompleksno nasleđe ovog izuzetnog lokaliteta. Priča o Tvrđavi je ujedno priča o Srbiji XV veka, despotu Đurđu Brankoviću i "prokletoj" Jerini, kulučenju pod Turcima, razornom prvom i drugom svetskom ratu, obnovi i proglašenju za spomenik kulture. Nova postavka daje najcelovitiji prikaz smedrevske Tvrđave do sada. Na ovaj način kreiran je nov okvir za njeno poznavanje i razumevanje. Izložba "Smederevska tvrđava – od prestonice do spomenika kulture" je sastavni deo Projekta rekonstrukcije stalne postavke čijom realizacijom Muzej nastoji da preraste u poligon za aktivno učešće i interaktivno učenje, koji podstiče kritički i autonomni pogled na društvo, okolinu i istoriju. Ona je mesto susreta i dijaloga, i prostor koji pruža zadovoljstvo i razonodu podjednako lokalnom stanovništvu i turistima. Autori postavke su: Tatjana Gačpar, Miroslav Lazić i Milan Marković.

Stalna postavka

Posebni programi

Od 13. do 19. maja: Izložba "Alhemija Kovanja" - Izložba ručno kovanih mačeva autora Željka Pantića. (Istorija sveta je istorija mača). Mač je mnogo više od oružja - njime se vladalo, inaugurisalo, raščinjavalo, pod njim su se zaklinjali i nestajali. Majstori koji su kroz istoriju spoznali tajnu mača i danas kroz te mačeve žive, jer svaki mač koji se iskuje u sebi nosi jedan deo svog tvorca. Kad je mač iskovan, obrušen i ispoliran, onda dolazi deo koji je možda najzahtevniji, a to je graviranje. Tad mač dobija svoje posebno obeležje koje ga odvaja od svih drugih. Ovo je ujedno i najzahtevniji deo izrade,  jer greška na samom kraju baca u senku sve do tad urađeno. Otud i izraz "đavo je u detaljima". Željko Pantić je rođen 1977. godine u Smederevu. Kovanjem mačeva bavi se od 2001. godine. Sve je počelo željom da sebi iskuje mač. Do sada se predstavio javnosti sa tri samostalne izložbe Alhemija kovanja: SKC, Beograd (2010); KC Rakovica, Beograd (2011); Muzej u Smederevu, Smederevo (2011). Sarađivao je sa Muzejom Vojvodine na projektu Gospodari gline i žita (2012), učestvovao je na Danima evropske baštine (2015), bio je gostujući predavač u Naučnom centru Petnica (2016), a za svoj rad je 2018. godine dobio sertifikat Ministarstva privrede kao majstor starog zanata koji je garant da su njegovi radovi ručne izrade.

17. maj u 18 časova: Promocija stručnog časopisa "Smederevski zbornik" br. 6 - Na promociji će govoriti članovi Redakcionog odbora časopisa i autori, između ostalih: akademik Momčilo Spremić, dr Marko Popović, dr Nenad Makuljević i dr Vesna Marjanović,  dr Aleksandar Urošević i direktorka Muzeja u Smederevu Tatjana Gačpar. Smederevski zbornik predstavlja stručni časopis u kojem se objavljuju radovi o pokretnim kulturnim dobrima koja se čuvaju u muzejskim zbirkama (paleontologija, arheologija, numizmatika, istorija, etnologija i umetnost), o kulturno-istorijskoj baštini Smedereva i smederevskog kraja, kao i stručne radove na najrazličitije teme od opšteg kulturno-istorijskog i muzeološkog značaja. Štampanje časopisa omogućili su Ministarstvo kulture i informisanja i Grad Smederevo.

18. maj od 10 do 24 časa: Interaktivni program za posetioce "Uspomene iz muzeja" - Fotografisanje sa foto panoima despot Đurađ i despotica Jerina (panoi na kojima su predstvljeni Đurađ i Jerina u prirodnoj veličini, sa otvorima na mestu lica za fotografisanje zainteresovanih posetilaca) i fotografisanje u kostimima despota Đurđa i njegove porodice, rađenim po uzoru na Esfigmensku povelju (1429.), jedinim sačuvanim likovnim prikazom despota i njegove porodice.

Radno vreme: od 8 do 20 časova, u subotu 18. maja od 10 do 24 časa
Adresa: Omladinska 4
Sajt: Muzej u Smederevu

Osnivači