Loading...
Istočna Srbija

Biblioteka Centar za kulturu Kladovo

Stalna postavka „Maketa potopljenog ostrva Ada Kale“

Maketa (4 m x 4 m)  Ada Kale, je nekadašnje ostrvo i naselje na Dunavu u Tekijsko-oršavskoj dolini, između gornje klisure Kazana i nizvodne Sipske klisure, kod ušća reke Černe na granici prema Rumuniji. Bilo je dugo 1750 m. a široko 500 m. Ada Kale su još Rimljani utvrdili i na temeljima tih utvrđenja građena su druga, tako je ono uvek služilo u vojne svrhe, jer je onaj ko je bio njegov gospodar, gospodario je plovidbom kroz Đerdap. Austrijanci poslednji obnavljaju drevna utvrđenja najpre  1689 . kadase  gradi utvrđenje koje se naziva Nova Oršava, jer se nalazio 3 km nizvodno od rumunskog grada Oršave. Godine 1718.. tu je bio carski stan odakle je car Josif prvi posmatrao borbu sa Turcima. Turci su ga naselili posle Austrijske okupacije 1781-1739, pa do njegovog potapanja tu je bilo tursko naselje. Ada Kale je često menjalo gospodare. Bilo je srpsko, tursko, austrougarsko i na kraju rumunsko. Tek 1878. po Berlinskom ugovoru Turska napušta Ada Kale. Posle Balkanskih ratova od 1913. je u posedu je Austrougarske, a posle Prvog svetskog rata pripalo je Rumuniji. Na ovom ostrvu je 25. jula 1804. za vreme Prvog srpskog ustanka, srpska potera predvođena Milenkom Stojkovićem, uhvatila je i pogubila četvoricu beogradskih dahija AganlijuKučuk AlijuMula Jusufa i Fočić Mehmed-agu. Ostrvo je bilo čuveno po vinovoj lozi zvanoj adakalka. Potopljeno je 1971. godine izgradnjom hidroelektrane Đerdap 1.

Izložba
Programi za mlade

Izložba "Život i stvaralaštvo pisca za decu Jovana Jovanovića Zmaja"

Dokumentarna izložba obuhvata život i stvaralaštvo J. J. Zmaja - pesnika, prevodioca, lekara, dramaturga, osnivača Srpske književne zadruge, urednika sedam listova i časopisa. Sadrži dokumente prikupljene iz Muzeja grada Novog Sada, Matice Srpske, Arhiva SANU, Narodne biblioteke Srbije, Zavičajnog odeljenja i Odeljenja periodike Biblioteke grada Beograda.  Autor izložbe: Olga Krasić-Marjanović bibliotekar-savetnik Biblioteke grada Beograda

Radno vreme: od 7 do 20 časova
Adresa: Dunavska 7
Sajt: Biblioteka "Centar za kulturu" Kladovo

Osnivači