Loading...
Centralna Srbija

Muzejska zbirka pri Narodnom univerzitetu Trstenik

Muzejska zbirka u Trsteniku postoji od 1983. godine u okviru Narodnog Univerziteta Trstenik. U početku, Muzejska zbirka je svoje kancelarije imala u prostorijama Narodnog univerziteta, ali je od 2000. fizički izdvojena u posebnu zgradu. Muzejska zbirka poseduje: istorijsku zbirku, reprezentatitvnu zbirku predmeta od tkanja (ćilima, peškira, suknji, prekrivača), predmeta koji su se na selu koristili u svakodnevnom životu, a danas su gotovo potpuno nestali i predmeta koji su u trsteničkoj  varošici bili u svakodnevnoj upotrebi u prvoj polovini prošlog veka. Pored vredne etnološke zbirke, Muzejska zbirka Trstenik poseduje i dve arheološke zbirke. U pitanju su: zbirka sa nalazišta Blagotin (koja se nalazi u Institutu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu) i zbirka sa nalazišta Stragari. Obe zbirke su iz neolitskog perioda i jedinstvene su u regionu. Iako ima dovoljno raspoloživog materijala, Muzejska zbirka nema svoju stalnu postavku, zbog neodgovarajućeg prostora.

Posebni programi

15. maj: Otvaranje izložbe ćilima iz etnološke zbirke.

18. maj: Predavanje na engleskom jeziku "The comparative study between Serbian and Persian kilims", doktorand Solmaz Taghdimi.

Adresa: Živadina Apostolovića bb
Sajt: Muzejska zbirka pri Narodnom univerzitetu Trstenik

Osnivači