Loading...
Bačka

Gradski muzej Subotica

Posetioci imaju priliku da posete jedan deo stalne postavke: Galerija mađarske likovne umetnosti u Vojvodini (1830-1930) - novu postavku i Oskar Vojnić (1864 - 1914) - Kao potomak austrougarske plemićke porodice, lišen materijalnih briga, Oskar Vojnić, posle završene gimnazije u Subotici, odlazi u Budimpeštu na studije prava. Po dobijanju diplome, vraća se u rodni grad, prodaje posed od 750 jutara zemlje i otiskuje se na put u daleke i tada nedostižne predele.

Stalna postavka
Stalna postavka

Posebni programi

13. maj u 12 časova:  Promocija 15. i 16. broja časopisa Museion Gradskog muzeja Subotica.

14. maj u 12 časova: Otvaranje izložbe "Meteoriti, glasnici svemira" - Autor: Aleksandar Luković, kustos minerolog - Prirodnjački muzej Beograd. Izložba predstavlja jedinstvenu priliku da se šira javnost upozna sa čvrstim telima vanzemaljskog porekla, koja prolazeći kroz atmosferu dosegnu površinu planete i tada ih nazivamo meteoritima.

15. maj u 12 časova: Promocija knjige "Barok Bačka" - Autor: dr Žužana Korhec Pap, restaurator-slkar Gradskog muzeja Subotica. Recenzent: Agneš Ozer, savetnik istoričar - Muzej grada Novog Sada. U knjizi je opisana istorija, etnologija i umetnost 18. veka u Bačkoj.

16. maj u 12 časova: Otvaranje stalne postavke Prirodnjačkog odeljenja  i promocija kataloga "Prirodne vrednosti severne Bačke". Autori kataloga: Ištvan Hulo i Gabrijela Kajdoči Lovas - Gradski muzej Subotica.

16. maj u 20 časova: Predstava "Jedna uz drugu" nezavisne glumačke trupe Slobodna scena Subotice. Predstava je rezultat psihodramskih radionica i razgovora o položaju umetnica u malim sredinama.

16. maj u 18 časova: Radionica "Magični svet instrumenata" - Deca će se upoznati sa muzičkim instrumentima iz 19. i 20. veka. Program se održava u Osnovnoj školi “Majšanski put”, Majšanski put 87.

17. maj u 19 časova: Predavanje pod nazivom "Muzeji: Čuvari prošlosti ili predmeta iz prošlosti?" - Predavač: dr Ljiljana Gavrilović - Etnografski institut SANU Beograd.

18. maj u 17 časova: "Kako je linija progovorila" - Otvaranje izložbe dečjih radova P.U. “Naša radost” inspirisanih secesijom.

18. maj od 16 do 24 časova: Stalna postavka Prirodnnjačkog odeljenja Gradskog muzeja Subotica. Izložba "Meteoriti, glasnici svemira" - izložba Prirodnjačkog muzeja Beograd. Izložba "Unter anderen - Među drugima" - izložba o podunavskim Švabama u jugoistočnoj Evropi danas - Centralni Muzej Podunavskih Švaba iz Ulma u saradnji sa Muzejem grada Novog Sada. Izložba "Đorđe Bošan (1918 - 1984) slikar i profesor" - autorska izložba Umetničkog odelenja Gradskog muzeja Subotica. "Oskar Vojnić (1864 - 1914)" - stalna postavka, "Galerija mađarske likovne umetnosti u Vojvodini (1830 - 1930)" - stalna postavka.

Adresa: Trg sinagoge 3
Sajt: Gradski muzej Subotica

Osnivači