Loading...
Novi Sad

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

MSUV

Izložba "Oleg Kulik: Merry-go-round"

Muzej savremene umetnosti Vojvodine ima veliku čast da tokom 2019. godine, u okviru svog izlagačkog programa, predstavi samostalnu izložbu Olega Kulika, jednog od ključnih umetnika savremene umetničke scene Rusije, ali i šire. Biće predstavljen novi projekat umetnika, uz Master class - performance i umetnikovo stručno vođenje kroz izložbu.

Oleg Kulik je rođen 1961. godine u Kijevu (Ukrajina) i smatra se jednim od osnivača akcionizma u post-sovjetskoj Rusiji. Kroz svoj rad, on istražuje emocionalne i fizičke aspekte odnosa između ljudi i životinja, normalnosti i devijacije, kiča i umetnosti. Od 2000-ih godina, Oleg Kulik pretežno se bavi tehnikama kao što su foto-kolaž, vajarske instalacije, pikturalna umetnost i performans.

Oleg Kulik

Učestvovao je na mnogim međunarodnim projektima i bijenalima, uključujući i Venecijansko bijenale, kao i festival Manifesta, a njegova dela se čuvaju u kolekcijama širom sveta u nekim od najznačajnijih muzeja, kao što su Tate Modern, Pompidou, JRT, itd. 2017. u okviru međunarodne izložbe MIG21 u MSUV izveo je performans „Fontana”, a ovo će biti prvi put u Srbiji da se umetnički opus Olega Kulika prikazuje u vidu samosatalne izložbe.

Izložba „Savremeni novosadski grafički dizajn: Plakat & Dizajn knjige”

Izložba „Savremeni novosadski grafički dizajn: Plakat & Dizajn knjige” prikazuje bogatu produkciju novosadskih grafičkih dizajnera iz oblasti dizajna plakata i umetnički oblikovanih knjiga kao i drugih štampanih izdanja koja su nastala tokom poslednje dve decenije. Dela iz ove oblasti grafičkog dizajna retko se izlažu iako su važna za prikazivanje kontinuiteta i kvaliteta kako savremene umetničke prakse tako i novijeg tehničko-tehnološkog pristupa procesu štampe. Izabrani autori i njihovi radovi nastavljaju „Novosadske škole kulturnog plakata” i bogate tradiciju umetničkog oblikovanja knjige.

Veliki deo izloženih radova, plakata, knjiga i ostalih štampanih publikacija, rađen je za potrebe izložbi muzejskih i drugih kulturnih institucija, kao i za različite kulturne događaje i izdavačke kuće. Veći broj eksponata, plakata (oko 100), knjiga, časopisa i kataloga (oko 150), potiču iz Zbirke dizajna i dokumentacije Muzeja savremene umetnosti Vojvodine ili su ustupljeni ljubaznošću umetnika i izdavačkih kuća.

Edukativne radionice

Radno vreme u toku manifestacije: od 10 do 22 časa, u subotu 18. maja od 10 do 24 časa
Adresa: Dunavska 37
Sajt: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Osnivači