Loading...
Bačka

Gradski muzej Sombor

Stalna postavka

Regionalni muzej je kompleksnog tipa koji prati priču od neolita do početka 20. veka. Broji oko 40.000 predmeta od kojih je deo smešten u više zbirki po odeljenjima: arheološko, numizmatičko, etnološko, istorijsko odeljenje sa muzejskom jedinicom u Bezdanu Muzej Batinske bitke, likovno odeljenje sa zavičajnom zbirkom i zbirkom primenjene umetnosti i sa Galerijom savremene umetnosti i zbirkom "Likovna jesen".

 --

Posebni programi

13. maj u 18 časova: "Ostavšina za budućnost" - Izložba je posvećena nedavno preminulom mladom umetniku, akademiku Mirku Ćeliću koji je darodavac kovačkog alata za stalnu postavku etnološkog odeljenja u našem muzeju. Sarađivao je sa arheolozima i pravio rekonstrukcije arheološkog nakita i mačeva od metala. 

14. maj od 11 do 13 časova: "Muzej u mom domu" - Baština građana u gostima Gradskog muzeja. Izlaganje ličnih predmeta građana i njihovo predstavljanje u prostorijama muzeja. Povezivanje muzeja i građana kroz priče i predmete (ovaj događaj tradicionalno održavamo tokom ove manifestacije).

16. maj u 12 časova: "Figuracija vs apstrakcija" - Otvaranje sa vođenjem nove stalne postavke "Likovna jesen". 

17. maj u 17 časova: "Čajanka sa prijateljima" - Dan koji je tradicionalno povodom ove manifestcije posvećen prijateljima muzeja.  

18. maj od 17. do 20 časova: "Potraga za muzejskim blagom" - Muzejska igra za decu.

Radno vreme: 18. maja od 17 do 24 časa
Adresa: Trg Republike 4
Sajt: Gradski muzej Sombor

Osnivači