Loading...
Banat

Savremena galerija Umetničke kolonije Ečka u Zrenjaninu

Posebni programi

13. maj u 19 časova: Otvaranje izložbe "Hladni pogled sedamdesetih vs vesele osamdesete, primeri slikarske prakse hiperrealizma i postmodernizma iz zbirke Savremene galerije Zrenjanin" - Projekat obrađuje i prezentuje, kroz tematsku, studijsku izložbu, multimedijalnu interaktivnu i internet prezentaciju i edukativne programe oko dvadeset slika predstavnika slikarstva hladnog pogleda sedamdesetih i postmodernističkog slikarstva osamdesetih godina 20. veka iz zbirke Savremene galerije Zrenjanin (Miodrag Mića Popović, Milan Blanuša, Milorad Dželetović, Vladimir Tomić, Aleksandar Cvetković, Dragan Mojović, Nada Alavanja, Slobodan Trajković, Milenko Prvački, Miodrag Miljković, Velizar Krstić, Slobodan Era Milivojević, Evgenija Demnievska, Jarmila Vešović, Veso Sovilj, Dušan Todorović). Izložba prikazuje i suprotstavlja različite stavove i shvatanja umetnika tokom ove dve decenije koji reflektuju kretanja u umetnosti i društvu tog perioda. Učešćem u Umetničkoj koloniji Ečka sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka ovi umetnici su uticali na formiranje umetničkih stavova i prodor novih tendencija u lokalnoj sredini.

Od 14. do 19. maja od 10 do 13 časova: "Slikaonica", edukativna radionica za decu predškolskog uzrasta - Slikaonica je tradicionalna edukativna radionica koju Savremena galerija Zrenjanin organizuje za decu predškolskog uzrasta na kojima se deca upoznaju sa umetničkim delima na izložbi,  a ujedno će imati prilike da stvaraju sopstvene radove u različitim likovnim tehnikama.

Od 14. do 17 maja od 16 do 20 časova: "Možda ću i ja biti slikar", radionica za decu školskog uzrasta - Edukativni program  pružiće akcenat na radionice sa decom školskog uzrasta. U saradnji sa osnovnim školama u gradu Zrenjaninu i okolini biće organizovane radionice na kojima će se učenici upoznavati sa kulturnim nasleđem svoje sredine, a takođe će imati prilike da kroz upoznavanje sa različitim likovnim tehnikama i metodama stvaraju svoja umetnička dela. Učenici će se sa kulturnim nasleđem svoje sredine upoznavati i kroz interaktivnu multimedijalnu i internet prezentaciju.

18. maj od 20 časova: Stručno vođenje kroz izložbu i predstavljanje interaktivne i multimedijalne internet prezentacije, radionica "Možda ću i ja biti slikar" - Interaktivna multimedijalna i internet prezentacija pored reprodukcija umetničkih dela i osnovnih kataloških podataka predstaviće i opise svih slika, biografije umetnika, prezentovati njihov rad u Umetničkoj koloniji Ečka kroz kataloge kolonija i isečke novinskih članaka iz hemeroteke. Svaki posetilac će imati prilike da, prema svom interesovanju, izabere sadržaj koji mu odgovara i upozna se sa kulturnim nasleđem koje se čuva u zbirci Savremene galerije Zrenjanin.

U toku 15. Evropske noći muzeja radno vreme je do 24 časa.

Adresa: Trg slobode 7
Sajt: Savremena galerija Umetničke kolonije Ečka

Osnivači