Loading...
Novi Sad

Muzej Vojvodine

Stalna postavka "Vojvodina od praistorije do sredine 19. veka" u Dunavskoj 35

Muzej Vojvodine pred javnost izlazi sa kompleksno izrađenom stalnom postavkom koja, u kontinuitetu od osam hiljada godina, prezentuje razvitak ljudskog društva na današnjem tlu Vojvodine. Na prostoru od 3.000 m2 predstavljeno je 6.000 reprezentativnih eksponata iz arheologije, opšte istorije, istorije umetnosti i etnologije.

Putem prezentacije najvrednijih arheoloških eksponata dopunjenih savremenim muzeološkim principima (rekonstrukcije naselja i pojedinih objekata, fotografije, mape, legende) prikazan je period od paleolita do kasnog srednjeg veka kako bi se dočarao načina života stanovništva, njihovog ekonomskog razvoja, načina, sahranjivanja, umetnosti i religije, od početka naseljavanja čoveka na ovim prostorima.

Rimski šlemovi iz Srema, 4. vek

Istorijski deo stalne postavke prikazuje period od srednjeg veka do druge polovine 19. veka.

Etnološki deo stalne postavke prikazuje viševekovna preplitanja slovenskih, ugro-finskih i germanskih naroda na području Panonske nizije i Podunavlja koje je dovelo do zajedničkog života brojnih etničkih grupa na današnjoj teritoriji Vojvodine.

Posebno zanimljiv segment postavke predstavlja Stara gradska ulica. Pažljivo odabrani, originalni i autentični predmeti vode posetioca u minulu epohu na jedan drugačiji i nov način. Da bi mu bila približena atmosfera tog vremena, ova karakteristična vojvođanska gradska ulica je improvizovana, i to kroz fotografije značajnijih objekata i autentične izloge fotografskog ateljea, krojačke radionice, salona modistkinje, apoteke, trgovine igračaka i porculana.

Muzej prisajedinjenja 1918 - Austrijsko-turski ratovi koji su se vodili na Balkanskom poluostrvu, pokrenuli su masovne seobe Srba sa Kosova i Metohije, odnosno Stare Srbije prema severu i zapadu u austrijsko carstvo, gde su naselili prostore u kojima su od davnina živeli njihovi sunarodnici. U pozivu na borbu protiv Turaka, austrijski car Leopold I obećao je Srbima  zaštitu i posebne privilegije. Borba Srba za privilegije, tj. za ime i veru, vremenom se proširila na zahtev za političko-teritorijalnom autonomijom. Na samom početku srpskog narodnog pokreta, na Majskoj skupštini u Sremskim Karlovcima (15. maja 1848), proglašena je Srpska Vojvodovina, izabran patrijarh i vojvoda. U revolucionarnim događajima koji su zahvatili Austrijsko carstvo izbio je rat Austrijanaca i Mađara. Srbi su stali na stranu austrijskog cara, koji ih je posle okončanja ratnog sukoba „nagradio“ sa teritorijalnom krunovinom u okviru Habzurškog carstva koju je nazvao Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat.

Više o stalnoj postavci pogledajte na sledećim linkovima: Muzej prisajedinjenja 1918, Arheologija, Etnologija, Istorija, Stara gradska ulica.

Stalna postavka "Vojvodina u 20. veku" u Dunavskoj 37

Stalna izložba koja prikazuje političku, privrednu i vojnu istoriju Vojvodine od 1918. do 1945. godine. Prvi svetski rat predstavljen je izložbom Nevidljivi frontovi – Prvi svetski rat i Vojvodina putem brojnih originalnih predmeta – dokumenata, vojničkih uniformi i opreme, odlikovanja, plakata i drugih eksponata, kao i različitog ilustrativnog materijala kroz tematske celine: političke prilike u Vojvodini  uoči rata, Sarajevski atentat, početak rata i balkansko ratište 1914, Solunski front, represija u Vojvodini, austrougarska propaganda, pozadinska dešavanja, dobrovoljci u srpskoj vojsci, Velika narodna skupština u Novom Sadu, odnosno dani prisajedinjenja Vojvodine novoj državi. Periodom između dva svetska rata, na stalnoj postavci, dominiraju politički događaji i ličnosti, privredni razvoj, kolonizacija i izgradnja infrastrukture. Antifašistička borba našeg naroda i učešće Crvene armije u borbama na našem tlu, predstavljena je na stalnoj postavci detaljnije i raznovrsnije, tako da daje jednu nezaobilaznu edukativnu formu i pouku o Drugom svetskom ratu.

Više o stalnoj postavci pogledajte ovde.

Izložba "Ispit zrelosti"

Izložba "Ispit zrelosti"

Ispit zrelosti, niži ili viši tečajni ispit, mala ili velika matura je događaj bitan u odrastanju svakog đaka. Momenat kada se ukršta detinjstvo sa zrelim dobom jeste i granica na kojoj se pripremamo za nove životne izbore. Kroz prikazane istorijske predmete, posetilac može sagledati vezu između dana i godina koji su daleko iza nas i dana u kojima trenutno delamo. Istorijski gledano, izložba prati hronološki period razvoja gimnazija na prostoru Vojvodine koje su i dalje aktuelne, od druge polovine 19. veka (kada se pojavljuju prvi ispiti zrelosti u srpskim gimnazijama) do 60-ih godina 20. veka (kada počinje novi način i pristup proslave mature prepoznatljiv i današnjim đacima). Kroz rekonstrukciju učionice sa kraja 19. i početka 20. veka, kroz istorijske zapise komisija sa polaganja ispita zrelosti, đačka svedočanstva i knjižice, školske izveštaje, kroz sačuvane maturske tabloe, nastavna sredstva, udžbenike, odeću koja oslikava određeni vremenski period, aktuelnu muziku i fotografske atelje publici će biti približena društveno-politička i vaspitno-obrazovna situacija jednog vremena. Preko navedenih predmeta pokušali smo i da definišemo poziciju gimnazija kako nekada, tako i danas u čiji društveni sistem su duboko ugrađene. Biti gimnazijalac i poneti epitet zrelog imalo je podjednaku težinu, koja nije vremenski ograničena i koja nam je omogućila da damo neke odgovore na uvek aktuelna i prisutna pitanja.

Izložba "Njegovo veličanstvo čekić"

Čekić je univerzalna alatka, bliska svim narodima sveta, datira iz praistorije i koristi se kako u domaćinstvu tako i za potrebe specijalnih veština i zanimanja. Izložba, koja je rezultat edukativnog programa realizovanog u saradnji Muzeja Vojvodine sa Mašinskom školom iz Novog Sada je koncipirana tako da predstavi razne vrste čekića koji su nam dostupni, kao i priču o istorijatu zanatstva, pre svega kovačkog. Ako želite da čujete kako zvuči metal, da na trenutak budete kovač i oblikujete svoj predmet od metala, ali i da proširite svoja znanja o čekiću od praistorije do plastične igračke, dođite na izložbu o najuniverzalnijoj alatki u istoriji čovečanstva.

Izložba "Njegovo veličanstvo čekić"

Izložba "Medicinski instrumenti dr Milana Simonovića"

U Depandansu Muzeja Vojvodine, Medicinska Muzejska zbirka – Pasterov zavod, u kući Adolfa Hempta, biće otvorene izložba medicinskih instrumenta i ličnih predmeta koji su sastavni deo legata dr Milana Simonovića. Dr Milan Simonović rođen je u Sremskoj Kamenici, 10. oktobra 1876. godine. Školovao se u Sremskoj Kamenici, Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, a studije medicime završio je u Beču, 1902. godine. Specijalizirao je hirurgiju u Rudolfwiner haus-u, Bilrotovoj zadužbini u Beču, zatim ginekologiiju u Maria Theresia Frauenhospital-u. Pohađao je brojne kurseve iz različitih oblasti medicine i tako usavršavao svoje znanje koje je bilo od velike pomoći dok je prolazio golgotu Prvog svetskog rata, za šta je bio nagrađen ordenom. Kao gradski fizik (lekar) nastavio je svoj rad posle rata, bio je izuzetno svestran i u svojoj praksi bavio se svim oblastima medicine. Za vreme Drugog svetskog rata, ustaše su ga penzionisale i tada nastavlja svoj rad u privatnoj ordinaciji u Petrovaradinu. Radio je do 1959. godine, do svoje 83 godine života.

Izložba "Medicinski instrumenti dr Milana Simonovića"

Posebni programi

15. maj u 19 časova: Otvaranje izložbe "Ispit zrelosti".

16. maj u 12 časova: Promocija knjige Istoria Banatului, autora Viktora Nojmana.

17. maj u 19 časova: Razgovor "Ispit zrelosti u znaku leptir mašne", sećanja Novosađana na maturske dane.

18. maj u 18 časova: Otvaranje izložbe "Medicinski instrumenti dr Milana Simonovića" u Kliničko bolničkom centru Vojvodine, Hajduk Veljkova 1.

18. maj od 17 časova: Dečji program u parku Prisajedinjenja "Muzeji kao središta kulture: budućnost tradicije".

18. maj od 19.30 do 20. 30 časova: Koncert hora "Bajićevi slavuji" – 20 godina rada, u atrijumu Muzeja.

18. maj od 21.30 do 23 časa: Igranka "Poziv na tvist pod sjajem zvezda" u atrijumu Muzeja.

Bajićevi slavuji
Igranka

Radno vreme u toku manifestacije: od 10 do 22 časa, u subotu 18. maja od 10 do 24 časa
Adresa: Dunavska 35-37
Sajt: Muzej Vojvodine

Osnivači