Loading...
Beograd

Muzej Vuka i Dositeja

Muzej Vuka i Dositeja posvećen je dvojici velikana srpske kulture, prosvetitelju i prvom srpskom ministru prosvete Dositeju Obradoviću i reformatoru srpskog jezika, tvorcu srpskog književnog jezika, Vuku Karadžiću. Starija i bogatija je Vukova zbirka. Oformljena još krajem 19. veka, kada je Vukova kćerka, Mina Karadžić-Vukomanović, poklonila njegovu zaostavštinu Kraljevini Srbiji. U zbirci se danas čuvaju lični i porodični predmeti Vuka Karadžića, portreti i umetnička zaostavština, prva izdanja njegovih knjiga i brojna arhivska građa. Za razliku od Vukove zaostavštine, ličnih predmeta Dositeja Obradovića nema jer su uništeni u požaru još 1813. godine. Zbog toga se deo muzejske zbirke koja se odnosi na njega uglavnom zasniva na likovnim prilozima, arhivskoj građi, Dositejevoj prepisci i knjigama, među kojima su prva izdanja njegovih dela. Poseban muzeja posvećen dvojici velikana otvoren je 28. februara 1949. godine u jednoj od najstarijih stambenih zgrada u Beogradu, u kojoj je jedno vreme bila Velika škola, s obzirom na to da je Dositej Obradović bio jedan od njenih idejnih tvoraca, a Vuk Karadžić jedan od učenika.

Posebni programi

Od 13. do 17. maja: Najavljena grupna stručna vođenja i radionice Potraga u Muzeju Vuka i Dositeja i Azbuka Srbije i.jankovic@narodnimuzej.rs

16. maj u 18 časova: Vuk i/ili Dositej? Delovenje ova dva velikana može se tumačiti kao poveznice ili kao suprotica. Iako u književnoj istoriografiji postoje odgovori oba pola. Predavanje prof. emeritus Mirjane D. Stefanović koristi ahronološki postupak u tražnju odgovora na ovako postavljenu dilemu.

18. maj od 18 do 24 časa: Noć muzeja sa koncertom iznenađena ansambala KOLO.

18. maj u 18 časova: Razgovor na temu „Velika škola Dositeja Obradovića – 211 godina“. Razgovor sa publikom vodi: mr Eliana Gavrilović, muzejski savetnik, kustos Muzeja Vuka i Dositeja.

19. maj u 12 časova: Likovna kolonija u vidu radionice namanjene deci izvodi sa u saradnji sa kreativnim studijom Viki Virijević. Prijavljivanjena i.jankovic@narodnimuzej.rs

Adresa: Gospodar Jevremova 21
Sajt: Narodni muzej u Beogradu 

Osnivači