Loading...
2019

Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića

Stalna postavka

Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića je osnovana 15. decembra 1972. godine kao samostalna ustanova kulture aktom Skupštine opštine Novi Sad na osnovu Ugovora o poklonu kolekcionara Rajka Mamuzića. Za javnost je otvorena 23. oktobra 1974. godine u bivšoj porodičnoj kući Radulovića u ulici Vase Stajić 1 u Novom Sadu. Fond Galerije sadrži antologijsku zbirku srpske likovne umetnosti druge polovine 20. veka. Osnovnu programsku koncepciju svojim izborom odredio je darodavac oslanjajući se na sopstvenu intuiciju i istančano estetsko opredeljenje. Zbirka  je nastala od dela 35 umetnika prve posleratne generacije čiji je doprinos visoko ocenjen umetničkim i društvenim priznanjima. Osnovu Zbirke sačinjavaju autori koji su bili članovi Decembarske grupe, kao i oni koji su pripadali Zadarskoj grupi i grupama Samostalni, Grupa 57 i Jedanaestorica. Većina njih je pripadala  beogradskom, novosadskom i pariskom krugu. U trenutku otvaranja Galerije u zbirci je bilo 424 dela, a broj se  povećavao sa poklonima samog kolekcionara, umetnika i njihovih naslednika.  Danas Poklon zbirka sadrži oko 1000 dela (slike, crteži, akvareli, pasteli, grafike, kombinovane tehnike, scenografije, skulpture, tapiserije). U Zbirci su  zastupljeni  i najeminentniji umetnici naše savremene likovne umetnosti od kojih su članovi SANU Nikola Janković, Milorad Bata Mihailović, Petar Omčikus, Mića Popović, Ljubica Sokić, Mladen Srbinović, Stojan Ćelić.

Izložbena postavka

Izložba "Skulptura iz fonda Poklon zbirke Rajka Mamuzića"

Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića izlaže "Skulpture iz Umetničkog fonda Poklon zbirke Rajka Mamuzića",  sa namerom da se javnosti predstave skulpture iz fonda Poklon zbirke. I pored oslanjanja na tradicionalne vrednosti, u većoj ili manjoj meri, relativno mali fond od 93 vajarska dela obuhvata nekoliko razvojnih faza kroz koje prolazi savremena srpska sklulptura. Iako raznovrsnost dela koja čine fond zbirke, osim generacijske pripadnosti "posleratne generacije umetnika", ne ukazuje da je kolekcija prikupljena po metodu jasnog i osmišljenog likovno-estetskog koncepta, već više prema ličnim mogućnostima, odnosu prema umetničkom delu i u skladu sa omeđenim društveno političkim uslovima tog vremena, ova dela posleratnog modernizma i vidljivog otklona od estetike socrealističke vizije sveta predstavljaju veoma vredan i umetnički značajan segment cele likovne zbirke. Otuda, s pravom može da stoji tvrdnja da fond čini deo srpske skulpture vrednovan u njenom razvojnom inovatorskom duhu i osavremenjenom značenju. Vajarska dela Poklon zbirke postala su tako nerazdvojni deo moderne srpske skulpture koja u svojim istraživanjima savremene plastične problematike nosi, u velikoj meri, internacionalno obeležje, postavši na taj način i respektivan deo svetske umetničke baštine.

Otvaranje izložbe 15. maja u 19 časova.

Izložbena postavka

Radno vreme u toku manifestacije: od 10 do 22 časa, u subotu 18. maja od 10 do 24 časa
Adresa: Vase Stajića 1
Sajt: Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića

Osnivači