Loading...
2019

Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића

Стална поставка

Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића је основана 15. децембра 1972. године као самостална установа културе актом Скупштине општине Нови Сад на основу Уговора о поклону колекционара Рајка Мамузића. За јавност је отворена 23. октобра 1974. године у бившој породичној кући Радуловића у улици Васе Стајић 1 у Новом Саду. Фонд Галерије садржи антологијску збирку српске ликовне уметности друге половине 20. века. Основну програмску концепцију својим избором одредио је дародавац ослањајући се на сопствену интуицију и истанчано естетско опредељење. Збирка  је настала од дела 35 уметника прве послератне генерације чији је допринос високо оцењен уметничким и друштвеним признањима. Основу Збирке сачињавају аутори који су били чланови Децембарске групе, као и они који су припадали Задарској групи и групама Самостални, Група 57 и Једанаесторица. Већина њих је припадала  београдском, новосадском и париском кругу. У тренутку отварања Галерије у збирци је било 424 дела, а број се  повећавао са поклонима самог колекционара, уметника и њихових наследника.  Данас Поклон збирка садржи око 1000 дела (слике, цртежи, акварели, пастели, графике, комбиноване технике, сценографије, скулптуре, таписерије). У Збирци су  заступљени  и најеминентнији уметници наше савремене ликовне уметности од којих су чланови САНУ Никола Јанковић, Милорад Бата Михаиловић, Петар Омчикус, Мића Поповић, Љубица Сокић, Младен Србиновић, Стојан Ћелић.

Изложбена поставка

Изложба "Скулптура из фонда Поклон збирке Рајка Мамузића"

Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића излаже "Скулптуре из Уметничког фонда Поклон збирке Рајка Мамузића",  са намером да се јавности представе скулптуре из фонда Поклон збирке. И поред ослањања на традиционалне вредности, у већој или мањој мери, релативно мали фонд од 93 вајарска дела обухвата неколико развојних фаза кроз које пролази савремена српска склулптура. Иако разноврсност дела која чине фонд збирке, осим генерацијске припадности "послератне генерације уметника", не указује да је колекција прикупљена по методу јасног и осмишљеног ликовно-естетског концепта, већ више према личним могућностима, односу према уметничком делу и у складу са омеђеним друштвено политичким условима тог времена, ова дела послератног модернизма и видљивог отклона од естетике соцреалистичке визије света представљају веома вредан и уметнички значајан сегмент целе ликовне збирке. Отуда, с правом може да стоји тврдња да фонд чини део српске скулптуре вреднован у њеном развојном иноваторском духу и осавремењеном значењу. Вајарска дела Поклон збирке постала су тако нераздвојни део модерне српске скулптуре која у својим истраживањима савремене пластичне проблематике носи, у великој мери, интернационално обележје, поставши на тај начин и респективан део светске уметничке баштине.

Отварање изложбе 15. маја у 19 часова.

Изложбена поставка

Радно време у току манифестације: од 10 до 22 часа, у суботу 18. маја од 10 до 24 часа
Адреса: Васе Стајића 1
Сајт: Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића

Оснивачи