Loading...
Beograd

Anatomski muzej FVM

Anatomski muzej Fakulteta veterinarske medicine (FVM), Univerziteta u Beogradu, deo je Katedre za anatomiju istog fakulteta. Osnivač muzeja 1939. godine bio je Prof. dr Vladeta Simić, koji je ujedno bio i prvi upravnik, tada Anatomskog instituta Veterinarskog fakulteta u Beogradu, tako da je prvobitni naziv muzeja bio Muzej anatomskog instituta. Uporedo sa formiranjem instituta/katedre, zajedno sa svojim saradnicima, prof. Simić otpočeo je sa izradom muzejske kolekcije, koja je pre svega bila u funkciji nastave. Svi muzejski eksponati i danas su istovremeno i učila namenjena studentima veterinarske medicine na osnovnim i poslediplomskim studijama.

Stalna postavka

Muzej ima 1200 eksponata na 880 kvadratnih metara izložbenog prostora. U sastavu muzeja nalaze se: velika zasebna prostorija sa eksponatima (glavna izložbena prostorija), dve vežbaonice i mali amfiteatar sa anatomsko-hirurškim stolom značajne istorijske vrednosti, uz velike izložbene hodnike u oba nivoa katedre, sa 26 staklenih vitrina sa brojnim eksponatima. Pored toga, muzej poseduje kosturnicu i depo vrednih anatomskih slika, urađenih posle II svetskog rata, od strane akademskih slikara, prijatelja Prof. Simića, a za potrebe praktične nastave, kada nije bilo odgovarajućih učila.

Publika u muzeju

Od 13. do 18. maja od 10 do 14 časova: Stručna vođenja i edukativne radionice za decu.


Radno vreme: od 13. do 17. maja od 10 do 14 časova, u subotu 18. maja od 16 do 21 čas.
Adresa: Bulevar oslobođenja 18
Sajt: Anatomski muzej FVM

Osnivači