Loading...
Centralna Srbija

Zavičajni muzej Paraćin

Stalna postavka

Stalnu postavku čine predmeti koji svedoče naseljima zemljoradničkim zajednicama mlađeg neolita, među kojima su najznačajnija Motel Slatina kod Paraćina i Turska česma, Slatina kod sela Drenovca. Bronzano doba je predstavljeno kamenim, metalnim i keramičkim nalazima iz bronzanodopske nekropole sa spaljenim pokojnicima "Gloždak" koja je pripada nosiocima Paraćinske kulturne grupe. Iz perioda starijeg gvozdenog doba izloženi su keramički i me  talni predmeti za svakodnevnu upotrebu. Jedan deo stalne postavke čine predmeti mlađegvozdenodopske kulture Skordiska.

Period rimske dominacije zastupljen je nalazima, koji su iza sebe ostavili stanovnici antičkog naselja Sarmates-a, koje je verovatno bilo podignuto na mestu današnjeg Paraćina.

Period vizantijske dominacije predstavljen je nalazima sa utvrđenja Momčilov grad, podignuto u VI veku na obroncima Juhora. Utvrđenje je bilo sastavni deo unutrašnjeg vizantijskog sistema utvrđenja koje je istovremeno imalo funkciju refugijuma, kontrole i zaštite putne mreže.

Period srednjevekovne srpske države dokumentovan je nalazima sa vojnog utvrđenja Petrus i manastirskih kompleksa Namasija i Sv. Jovan Glavosek.

Poseban deo stalne postavke čine ostaci fosilne flore i faune koji odslikavaju geomorfološke i klimatološke promene na ovom delu Balkana.

Deo stalne postavke čine upotrebni predmeti koji odslikavaju gradski život Paraćina s kraja 19. i prvih decenija 20. veka.

Posebni programi

13. maj u 19 časova: Otvaranje izložbe „U ime naroda“ - Na spratu Zavičajnog muzeja „Paraćin“ uz kratko predavanje autora dr Srđana Cvetkovića.

Od 13 do 16 maja od 10 do 17 časova: Radionica za decu Mali arheolozi - U okviru manifestacije posetiocima će biti dostupna radionica za decu „Mali arheolozi“ gde će se deca na kreativan i zanimljiv način upoznati sa zanimanjem arheologa i paleontologa. Organizovane grupe predškolskih ustanova će dolaziti u Muzej a radionica će biti dostupna i za individualne posete za vreme trajanja manifestacije.

Edukativne radionice

14. maj u 17.30 časova: Predavanje „Otkriće groba Despota Stefana Lazarevića – između nauke i pseudonauke“ Dr Monika Milosavljević.

15. maj od 12 do 16 časova: Radionica za učenike – „Pisanje hijeroglifa“ - Radionica za učenike srednjih škola. Predavač Gordana Živanović, profesor Pisma i Kaligrafije.

15. maj u 20 časova: Projekcija filma „Bog da prosti – dokumentarni film Boško Savković“.

16. maj u 19 časova: Prezentacija „Rezultati arheoloških iskopavanja na lokalitetu Gloždak - Lidl 2018. god.“ - dr Vojislav Filipović, mr Vesna Vučković, Ognjen Mladenović, Filip Stefanović, Branislav Stojanović.

16. maj u 20 časova: Projekcija filma „Zaseda – igrani film Živojin Pavlović“.

17. maj od 12 do 14 časova: Etnološka radionica za decu „Prepletaji – radionica tkanja“.

17. maj u 19 časova: Tribina i promocija knjige „Sava Banković: U predvorju pakla – politički osuđenici u Srbiji“ - dr Srđan Cvetković, Savo Jović, Ljiljana Pekić, Leon Kojen.

18. maj u 18 časova: Izložba „100 godina sećanja – Prvi svetski rat“ - Izložba će biti otvorena u centru grada, na platou prekoputa Maksija.

18. maj u 19 časova: Projekcija filma „Poslednja avantura kaktus bate – dokumentarni film Đorđe Marković“.

18. maj od 19 do 23 časa: Učenici vodiči - Učenici OŠ Momčilo Popović će umesto kustosa Muzeja, voditi posetioce kroz stalnu postavku i imati priliku da se upoznaju sa poslovima muzejskog vodiča i kustosa.

18. maj od 19 do 23 časa: Keramička radinica za decu.

18. maj od 19 do 23 časa: Etnološka radinica za decu.

18. maj od 19 do 23 časa: Arheološka radinica za decu.

18. maj u 20 časova: Stručno vođenje kroz izložbu „U ime Naroda“ autora Dr Srđana Cvetkovića.

19. maj od 11 do 16 časova: Radionica za učenike „Pisanje hijeroglifa“ - Radionica za učenike srednjih škola. Predavač Gordana Živanović, profesor Pisma i Kaligrafije.

19. maj u 20 časova: Projekcija filma „Goli otok – dokumentarni film Zorica Marinković“.

24. maj u 18 časova: Stručno vođenje kroz izložbu „U ime Naroda“ Dr Srđan Cvetković.

24. maj u 19 časova: Tribina – „Tito i ja: suočavanje sa totalitarnim nasleđem?“ dr Predrag Marković, dr Srđan Cvetković, dr Bojan Dimitrijević.

25. maj u 18 časova: Stručno vođenje kroz izložbu „U ime Naroda“ Dr Srđan Cvetković.

Radno vreme: od 10 do 22 časa, u subotu 18. maja od 10 do 01 čas
Adresa: Tome Živanovića 17
Sajt: Zavičajni muzej Paraćin

Osnivači