Loading...
Централна Србија

Завичајни музеј Параћин

Стална поставка

Сталну поставку чине предмети који сведоче насељима земљорадничким заједницама млађег неолита, међу којима су најзначајнија Мотел Слатина код Параћина и Турска чесма, Слатина код села Дреновца. Бронзано доба је представљено каменим, металним и керамичким налазима из бронзанодопске некрополе са спаљеним покојницима "Глождак" која је припада носиоцима Параћинске културне групе. Из периода старијег гвозденог доба изложени су керамички и ме  тални предмети за свакодневну употребу. Један део сталне поставке чине предмети млађегвозденодопске културе Скордиска.

Период римске доминације заступљен је налазима, који су иза себе оставили становници античког насеља Sarmates-a, које је вероватно било подигнуто на месту данашњег Параћина.

Период византијске доминације представљен је налазима са утврђења Момчилов град, подигнуто у VI веку на обронцима Јухора. Утврђење је било саставни део унутрашњег византијског система утврђења које је истовремено имало функцију рефугијума, контроле и заштите путне мреже.

Период средњевековне српске државе документован је налазима са војног утврђења Петрус и манастирских комплекса Намасија и Св. Јован Главосек.

Посебан део сталне поставке чине остаци фосилне флоре и фауне који одсликавају геоморфолошке и климатолошке промене на овом делу Балкана.

Део сталне поставке чине употребни предмети који одсликавају градски живот Параћина с краја 19. и првих деценија 20. века.

Посебни програми

13. мај у 19 часова: Отварање изложбе „У име народа“ - На спрату Завичајног музеја „Параћин“ уз кратко предавање аутора др Срђана Цветковића.

Од 13 до 16 маја од 10 до 17 часова: Радионица за децу Мали археолози - У оквиру манифестације посетиоцима ће бити доступна радионица за децу „Мали археолози“ где ће се деца на креативан и занимљив начин упознати са занимањем археолога и палеонтолога. Организоване групе предшколских установа ће долазити у Музеј а радионица ће бити доступна и за индивидуалне посете за време трајања манифестације.

Едукативне радионице

14. мај у 17.30 часова: Предавање „Откриће гроба Деспота Стефана Лазаревића – између науке и псеудонауке“ Др Моника Милосављевић.

15. мај од 12 до 16 часова: Радионица за ученике – „Писање хијероглифа“ - Радионица за ученике средњих школа. Предавач Гордана Живановић, професор Писма и Калиграфије.

15. мај у 20 часова: Пројекција филма „Бог да прости – документарни филм Бошко Савковић“.

16. мај у 19 часова: Презентација „Резултати археолошких ископавања на локалитету Глождак - Лидл 2018. год.“ - др Војислав Филиповић, мр Весна Вучковић, Огњен Младеновић, Филип Стефановић, Бранислав Стојановић.

16. мај у 20 часова: Пројекција филма „Заседа – играни филм Живојин Павловић“.

17. мај од 12 до 14 часова: Етнолошка радионица за децу „Преплетаји – радионица ткања“.

17. мај у 19 часова: Трибина и промоција књиге „Сава Банковић: У предворју пакла – политички осуђеници у Србији“ - др Срђан Цветковић, Саво Јовић, Љиљана Пекић, Леон Којен.

18. мај у 18 часова: Изложба „100 година сећања – Први светски рат“ - Изложба ће бити отворена у центру града, на платоу прекопута Максија.

18. мај у 19 часова: Пројекција филма „Последња авантура кактус бате – документарни филм Ђорђе Марковић“.

18. мај од 19 до 23 часа: Ученици водичи - Ученици ОШ Момчило Поповић ће уместо кустоса Музеја, водити посетиоце кроз сталну поставку и имати прилику да се упознају са пословима музејског водича и кустоса.

18. мај од 19 до 23 часа: Керамичка радиница за децу.

18. мај од 19 до 23 часа: Етнолошка радиница за децу.

18. мај од 19 до 23 часа: Археолошка радиница за децу.

18. мај у 20 часова: Стручно вођење кроз изложбу „У име Народа“ аутора Др Срђана Цветковића.

19. мај од 11 до 16 часова: Радионица за ученике „Писање хијероглифа“ - Радионица за ученике средњих школа. Предавач Гордана Живановић, професор Писма и Калиграфије.

19. мај у 20 часова: Пројекција филма „Голи оток – документарни филм Зорица Маринковић“.

24. мај у 18 часова: Стручно вођење кроз изложбу „У име Народа“ Др Срђан Цветковић.

24. мај у 19 часова: Трибина – „Тито и ја: суочавање са тоталитарним наслеђем?“ др Предраг Марковић, др Срђан Цветковић, др Бојан Димитријевић.

25. мај у 18 часова: Стручно вођење кроз изложбу „У име Народа“ Др Срђан Цветковић.

Радно време: од 10 до 22 часа, у суботу 18. маја од 10 до 01 час
Адреса: Томе Живановића 17
Сајт: Завичајни музеј Параћин

Оснивачи