Loading...
2018

Музеј града Београда

Сценографија, Кармен, Жељко Рудић

Изложба "70 година постојања Факултета примењених уметности"

 

У току трајања изложбе, сваком одсеку, биће посвећен један дан за додатни програмски садржај који ће публици приближити делатност и специфичности Факултета примењених уметности. Водитељи програма су актуелни предавачи, наставници у пензији, студенти и алумни Факултета. Програми подразумевају: презентације пројеката и тренутних успешних пракси алумнија Факултета, презентације уметничких и научноистраживачких пројеката докторанада Факултета, тематска предавања и разговоре о професорима и доајенима Факултета, о специфичностима медија и техника које се изучавају на Факултету, о њиховом континуитету и о иновацијама,  о раду одсека/модула.

Реконструкција српског грађанског костима 19. века

Посебни програми

 

14. мај у 12 и 14 часова - Модул сценски костим - На модулу Сценски костим студенти стицчу потребно теоријско, ликовно и практицчно знање као основу за аутентично, самостално пројектовање и успесшну реализацију сценског костима за све медије и разлицчите жанрове (позорисште, филм, телевизија, видео, мултимедија, перформанс). Програм на основним, мастер и докторским студијама презентују: мр Љиљана Петровић, ред.проф, мр Маја Студен, ванр.проф, мр Светлана Цвијановић доц, др ум. Иван Грубанов, доц. Представљање модула састоји се од кратког уводног предавања на коме ће професори говорити о главним предметима: Цртању и Сликању; Костимографији 1, 2 и 3; Сценском костиму 1 и 2 (основне академске студије); Сценском костиму 1 и 2 (мастер академске студије) и Сценском костиму у експериметалном аудио визуелном делу (докторске уметничке студије). Након уводног предавања, посетиоцима се пружа могућност да постављају питања и погледају презентацију радова студената сценског костима: Избор најбољих студената сценског костима и костимографа који су дипломирали у периоду од 1997-2017, на модулу СК на ФПУ у Београду; Избор најуспешнијих радова студената сценског костима: фотографије и идејне скице сценског костима; фотографије реконструкције костима и скице из предмета костимографија; фотографије настале у току радног процеса и реализације сценског костима у простору модула Сценски костим. Видео радови са приказима сценских костима реализованих за дипломске, мастер и тематске изложбе.

Савремено одевање, Гала Боровић

15. мај у 12 часова - Модул савремено одевање - Програм модула Савремено одевање пружа могућност будућим дизајнерима да се кроз ликовне и техничко-технолошке садржаје оспособе за пројектовање и обликовање савремене серијске и уникатне одеће, обуће и модних детаља. Представљање модула чини визуелна презентација рада на предметима: Одевање I и II, Савремено одевање I и II, Цртање и сликање I и II, као и презентација радова студената мастер студија. После тога се отвара простор за евентуалну дискусију у оквиру које присутни професори одговарају на питања посетилаца. Презентацију организују професори: мр Гордана Комад Арсенијевић, ред. проф, мр Ингрид Хуљев, ред. проф, Зора Поповић, ван. проф, др ум. Иван Грубанов, доцент.

У овом дану др Маријана Пауновић, доцент Факултета примењених уметности са студентима Факултета примењених уметности (Примењене графике и Графичког дизајна), одржаће радионицу Оптичке илузије – Израда илузионистичког цртежа са 3Д ефектом односно перспективне анаморфозе у равни. Оптичке анаморфозе које су тематска јединица на предмету Пројектовање облика, овај пут биће реализоване кроз тимски рад у размери која одговара музејском простору и посматрачу који је сагледава. Незаобилазан ефекат изненађења и чињеница да су га сами створили, разбиће све недоумице у вези 3Д илузионистичких цртежа. Идеја је да се у јавности популарише примењена геометрија и њена примена у визуелним уметностима, па самим тим и ужа уметничка област по којој је Факултет примењених уметности препознатљив и јединствена у Србији. Студенти ће почети израду цртежа у простору у 12 часова.

Сценографијс - Герослав Зарић

16. мај у 12 часова - Сценографија - Програм модула Сценографија даје највиши ниво стручно-уметничког образовања у области сценографије. У овом дану наставници са Одсека разговараће са посетиоцима изложбе, упознати их са изложеним експонатима, самом струком као и активностима одсека Сценографије. Разговор ће обухватити и теме улоге и значаја сценографије у позоришту односно филму и телевизији, а наставници – аутори ће одговарати и на сва питања заинтересованих како везаних за саму уметничку област тако и за студије сценографије на Факултету примењених уметности.

17. мај у 17 часова - Одсек Примењена графика (са модулима Графика и књига, Анимација, Фотографија) - Предавање Анаморфозе у примењеним уметностима и дизајну - предавач: др Маријана Пауновић, доцент. Јавно предавање на тему анаморфоза одговориће на питања шта су то анаморфозе, које све врсте анаморфоза постоје и у којим областима визуелних уметности имају примену. За истраживање и разумевање овог феномена неопходан је интердисциплинаран приступ о коме ће на предавању бити речи. Подела анаморфоза, на основу њихове геометрије, систематично је постављена и разјасниће комплексност самог појма. Приказаће се различити конструктивни системи анаморфоза и начини остваривања различитих ефеката илузије.

18. мај (Међународни дан музеја) у 18:30 часова - Одсек Примењена графика (са модулима Графика и књига, Анимација, Фотографија) - Програм Награђени - У оквиру модула Анимације, након увода и презентације ред. проф. Растка Ћирића о Студију Анимације на ФПУ, биће приказан програм Награђени: Двадесет пет одабраних анимираних филмова и минијатура велике разноврсности тема, техника, ликовних стилова и приступа, који представљају све периоде у развитку Студија за анимацију ФПУ, од првих покушаја и експеримената рађених на предмету Илустрација, до зрелих ауторских подухвата и успеха на међународним фестивалима. Од 20 награђених филмова из овог избора, чак четири су освојила гран-при на престижним фестивалима.

19. мај (14. Европска ноћ музеја) у 13 часова - Предавање "Светла страна фотографије" - Владимир Перић, доцент фотографије, представиће један сегмент свог пројекта "Мала историја фото нагона", који се заснива на обимној колекцији старих фотографија, прикупљаних више од две деценије. Издвојена тема ће приказати најразноврсније духовите ситуације забележене аналогним фотоапаратима, од дечјих несташлука до неочекиваних досетки одраслих.

19. мај (14. Европска ноћ музеја) у 17 часова - Предавање "Непролазност ручне штампе" - Предавање је засновано на дугом историјату графике – ручне штампе од праисторије до данашњих дана. Уз причу о коренима, развоју графике и графичких техника кроз историју, истакли би се уметници графичари, као и уметници  који су бавили графиком уз другу уметничку дисциплину попут сликарства, вајарства. У оквиру предавања биће демонстриран и алат којим се изводе различите графичке технике. Истакла би се и улога ручне штампе у новом добу, њена „непролазност“ и уметничка свеприсутност. Предочиће се разлике између ручне и дигиталне штампе. Предавач је Гордана Петровић, редовни професор графике на ФПУ и демонстратор Ивана Флегар, уметнички сарадник на истом факултету.

19. мај (14. Европска ноћ музеја) у 17 часова - Радионица "Утисак о отиску" - Учесници ће имати прилику да се упознају са најранијим видом штампе, високом штампом, начином израде печата и његовим отискивањем. Сваки учесник ће моћи по сопственом избору мотива да изради печат и након тога направи отисак. Поред стеченог и примењеног знања, учесници ће печат и отисак понети  са собом. Радионица се реализује у сарадњи са студентима прве године одсека Примењена графика. Радионицу ће водити редовни професор Гордана Петровић, доцент Габријела Булатовић, уметнички сарадник Ивана Флегар.


Радно време: од 12 до 20 часова, у суботу од 12 до 22 часа
Адреса: Ресавска 40б
Сајт: Музеј Града Београда

Оснивачи