Loading...
Bačka

Gradski muzej Vrbas – Kulturni centar Vrbasa

Stalna postavka "Čovek i priroda: sklad suživota"

Stalna postavka koncipirana je tako da provede posetioca kroz period dug osam milenijuma. Ovaj dug period u kome su se smenjivale različite kulture predstavljen je prezentovanjem arheološke i istorijske zbirke. Tema asocira na Crnu baru, vodotok zahvaljujući kojem je u davna vremena čovek zastao na svom putu i našavši idealne uslove za život formirao prvo naselje, baš ovde. Danas, milenijumima kasnije, Crna bara "utopila" se u Veliki bački kanal i sada je zaista i crna i bara. Sklad koji je trajao negde se zagubio, čovek je prestao da se prilagođava prirodi sa željom da je potčini, iskoristi, a za uzvrat ne da ništa. I sada smo tu. Tema pokušava da zaintrigira i natera na razmišljanje o našoj ulozi u razvoju svesti o očuvanju nasleđa, kako prirodnog tako i kulturnog, o neophodnosti da se pojedinačno da doprinos i očuvanju i unapređenju nasleđenog. Cilj Stalne postavke jeste i da posetiocu dočara i oživi sliku Vrbasa i njegove uže okoline, odnosno, da prikaže život čoveka i njegovih dostignuća na ovim prostorima od prvih - neolitskih zajednica do dolaska Turaka – od VI milenijuma stare ere do XVI veka naše ere, a zatim, sa formiranjem naselja na kome se i danas nalazi, do savremenog doba.

Posebni programi

13. maj: "Likovni život u Vrbasu" - Višednevna izložba radova slikara "Atelje 05#, 20-25 radova. Tema: Likovna umetnost iz perspektiva inženjera, lekara, radnika odnosno članova Udruženja likovnih amatera "Atelje 05". Otvaranje u 19 časova.

14. maj u 19 časova: Doseljavanje Rusina i Ukrajinaca u Vrbas - KUD "Karpati" kao čuvar rusinske i ukrajinske tradicije. Tema: doseljavanje Rusina i Ukrajinaca u Vrbas i njihov suživot sa ostalim nacionalnostima naseljenim u Vrbasu. Predavači: Decešen Vasilj i Kombilj Jaroslav i promocija knjige Ivana Franka "Boa Constrictor", u pauzama predavanja nastup pevačke grupe i orkestra KUD "Karpati" i izložba tradicionalnih predmeta iz privatne kolekcije Slavka Baranovskog.

15. maj u 19 časova: Doseljavanje Mađara u Vrbas - KUD "Sirmai Karolj". Tema: doseljavanje Mađara u Vrbas i suživot sa ostalim nacionalnostima. KUD "Sirmai Karolj" kao čuvar mađarske tradicije. Predavanje: Đeze Bordaš. Pevačka grupa KUD "Sirmai Karolj".

16. maj u 18 časova: "Zaustavite Dunav i skazaljke stare" - Osnovna muzička škola Vrbas. Tema: muzika kao najuniverzalniji način komunikacije među ljudima. Istorijat muzičke škole i promocija monografije autora Vladimira Uvalina. U pauzama muziciranje nastavnika muzičke škole.

17. maj od 10 do 20 časova: Likovna kolonija - Članovi ULUV. Tema: likovna kultura u Vrbasu – tradicija, budućnost, perspektive. Likovna kolonija 10-12 slikara u dvorištu muzeja.

17. maj u 19 časova: Promocija knjige poezije Emsure Hamzić "Sanak me mori". Veče posvećeno poeziji, sevdalinkama i sevdahu.

18. maj u 19 časova: "Doseljavanje Srba u Vrbas" - Dramski studio Gimnazije "Žarko Zrenjanin" Vrbas. Tema: doseljavanje Srba na prostore Vrbasa i Bačke i njihov suživot sa ostalim nacionalnostima.  Jubilej 210 godina postojanja Gimnazije u Vrbasu. U pauzama nastup hora Gimnazije sa muzičkom pratnjom.

19. maj u 19 časova: Promocija knjige Dušanke Marković "Svadbeni običaji Srba u Vojvodini". O knjizi govori autorka i gosti, u pauzi nastup tamburaša sa svatovskim pesmama, nastup dela folklornog ansambla Vrbas, čitanje delova knjige Milica Milović.

Adresa: Maršala Tita 88
Sajt: Gradski muzej Vrbas

Osnivači